29. mar, 2016

Sandstorm, Maspalomas, stadsodling, klagomål, Röda Korset, destination Åsnen

Svårt med internetuppkoppling på Gran Canaria har vi läst och det stämmer. Igår helt hopplöst för mig. Nu har jag dock kommit igenom en diger maillista hjälpligt inklusive ärendena till dagens kommunstyrelses arbetsutskott, som ägde rum idag på förmiddagen. Sitter nu i sen eftermiddagssol på balkongen och skriver. Rätt spak efter en rejäl vandring från San Augustin, där vi bor, till Maspalomas utmed stranden genom Maspalomas naturreservat bestående av sanddyner, en del höga som hus, ett ökenområde, och tillbaka utmed strandpromenad. Fem och en halv timme. Tungt att gå i sanden. Stark blåst gjorde att sanden for som rök och vi hade sand i öronen, ögonen och munnen. Det knastrade när vi åt lunch. Härligt! Annars inga stordåd. Bra väder och lugnt i vår del av denna kanarieö.

När jag nu kunde läsa hjälpligt handlingarna till dagens arbetsutskott, så noterade jag en hel del av intresse och en del går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Två informationer idag: Mobiltäckning på landsbygden och möjligheten att uppföra så kallad samhällsmast för att bättre täckningen. Hoppas det blev hopp om handling och inte bara prat. Vissa områden är inte intressanta för de privata operatörerna. Det bara är så. Skattebetalarna får rycka in och det är nödvändigt för en levande landsbygd. Lika naturligt som det är att dra fysiska vägar till bebyggelse, lika nödvändigt är det att dra bredband och möjligheter till telefoni. Eller borde vara. Det har inte slagit igenom ännu.

Nästa information handlade om Arenastadsbolagens ekonomi. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha info om detta med jämna mellanrum. Undras vad som sas om Östers minus på 2,5 miljoner som jag tror det har stått i media? Kommunal utryckning igen?

Växjö kommun ska gå med i bildande av en förening kallad Refarm, som ska ägna sig åt utveckling av stadsodlingar. Det är ett förslag till beslut som säkert blir verklighet. Men lite längre fram i ärendelistan klagar Växjö kommun på att ”artskyddsbestämmelserna” är så omfattande och fördröjer detaljplanerna för bostäder. Så det ska skrivas till regeringen. Tja? Å andra sidan är det många arter som behöver skydd och om bara takten med att göra detaljplaner är hög (som i Växjö kommun) så är det ju inga problem. Växjö kommun lider inte brist på detaljplaner, bara brist på bostäder.

Skrivelser till nuvarande regering är populära. Ytterligare ska det skrivas om att möjligheterna för folket att överklaga planer måste minska . Återigen är det folks möjligheter att överklaga som är hämmande för bostadsbyggandet. En gång till: Växjö kommun har ej överklagade planer för 2,3,4 000 bostäder. Siffran är osäker och varierar som aprilväder. Ända upp till 10 000 har sagts offentligt. Och det byggs ofantligt mycket i Växjö, om en ska tro på kommunledningen Så vad är problemet?

Avdelningen bra beslut eller rättare förslag till beslut, som jag kan läsa mig till: Röda Korset får 230 000 kr till sitt projekt Mentor till mentor, faddervän eller familj till nyanlända. Destination Åsnen, som jag skrev om häromsistens, nationalparken under utveckling, får 200 000 kr varje år i fyra år, om övriga inblandade kommuner, Alvesta och Tingsryd, också ställer upp. Pengarna ska utveckla näringsliv och nationalparken som besöksmål.

V-motionen om en annan lösning i Fagrabäck än den föreslagna storskaliga får avslag. Så mycket för ”grönaste kommunen”. Behandlas i fullmäktige senare under april.

Läser på Radio Kronobergs hemsida att plastkassar ska kosta fem kr. Av miljöskäl. Tror inte de kronorna hjälper ett skvatt. Kampanj för tygkassen, för djurskydd, mot plastanvändningen och effekter för haven och fågel- och djurlivet skulle hjälpa. Det har V motionerat om ett par gånger och skrivit insändare om. Ingen säger emot, men butikerna har inte ställt upp. Många andra länder och regioner/kommuner har gjort betydligt mer.

Många hälsningar från maken L och mig och Gran Canaria. Vacker kväll. Muskelvärk och förnöjsamhet.

Carin Högstedt

160329