23. feb, 2016

8 mars, barnvagnsmarschen, fria ordet, bostadsbrist, Furuby, Åryd, sportlov, medborgarskap med förhi

Fortsättning från igår: Kommunstyrelsens arbetsutskott idag och den så kallade utredningen om hur Fagrabäcksrondellen i Växjö ska se ut i framtiden. Jag får bordlägga min ilska tills vidare. Av någon obegriplig anledning så skulle det förslag till utredning som vi hanterade idag godkännas, men med hastigt tillägg av en mening om att ytterligare en utredning ska göras. Så idag sas att det storskaliga förslag till ”lösning” som trafikverket och kommunen kommit fram till är det absolut bästa tänkbara ur alla hållbarhetsaspekter. Samtidigt ska en ”second opinion” inhämtas av en oberoende expert. För mig mycket märklig handläggning. Jag var tjänstgörande idag och yrkade återremiss i avvaktan på nästa utredning, men det föll förstås. Annars kort möte utan stridigheter.

Tog med partikamrat och åkte till Åryd och Furuby och delade ut de sista (V)äxjös Kommunnytt, drygt 500 ex. Regnade när vi körde dit och hem, men i Åryd och Furuby var det vår och sol. Min kompis tyckte hon såg en stare. Kan det vara möjligt? I min barndom kom stararna i april som jag minns det. Klimatförändringen? Så ett internt möte med kommunala gruppens arbetsutskott. Listade förslag till motioner, interpellationer och artiklar. Det blev många. Den listan ska vara levande, lägga till och stryka när vi förverkligat. Pratade också om vad som kan göras mer för att om möjligt stoppa försäljningen av 2069 hyresrätter, men också om hur bostadsbristen ska kunna byggas bort. 250 kommuner i Sverige har bostadsbrist. Det pratas och skrivs mindre om det faktum att unga inte kan flytta hemifrån, att det är svårt att byta arbete eller ta ett arbete på annan ort, därför att det inte finns någonstans att bo. Det pratas och skrivs mindre om trångboddhet än om förslag att avlägga examen för att få medborgarskap i Sverige och medborgarskapsstopp. Det pratas och skrivs mindre om sju års kötid (i Växjö) till en lägenhet än vikten av att etableringsersättningen ska utebli om någon deltagare misslyckas med ett kunskapstest i samhällskunskap. Eller? Kanske jag överdriver en aning, men jag ser ju och läser om examina, tester och stopp för anhöriga. Papperslösas rätt till vård ska bort (enligt SD-artikel i SvD idag). Inte nog med att de saknar papper, de ska inte få hjälp om de håller på att dö. Som det står i artikeln så har M närmat sig SD i detta avseende. De vill att kommunerna ska kunna vägra försörjningsstöd till de som fått avslag på sin asylansökan. Kan vi komma längre i ”vi och dom”-tänkandet? –Ja, säkerligen. Det är bara det att de flesta av oss (?) värjer sig för tanken. Men det är bara en tidsfråga.

Det drar ihop sig till Internationella kvinnodagen, 8 mars. I Växjö kommer olika organisationer att gå ihop och arrangera fackeltåg (kl 17.00 tror jag) från scenen på Storgatan till Fria ordets hus, där det är program. 5 mars ordnar RFSU Barnvagnsmarschen för att uppmärksamma mödradödligheten i världen. Start från Vattentorget kl 12.00 och till scenen på Storgatan. Mödradödligheten var och är ett av de millenniemål som var svårast att uppfylla. Kan tyckas märkligt. Det handlar om mycket basala åtgärder som preventivmedel, mödrahälsovård, hygien, sanitet, säkra aborter. Kan tyckas. Men det handlar också om mäns makt över kvinnor och sexualiteten. Därav misslyckandet. Varannan minut dör en kvinna för att hon blivit gravid, skriver RFSU i inbjudan till marschen. Det går att gråta för mindre. Det var en 8 mars i början på 80-talet i Växjö som ledde fram till Kvinnojouren Blendas start. Alla dåvarande partiers kvinnor samlade ihop sig efter 8 mars och drog igång kvinnojouren. Får fundera på vad denna 8 mars ska kunna leda till av konkreta förändringar och förslag.

Glömmer ofta bort uppgifter, när jag skriver. Till exempel berättar jag om motioner och förslag, som författas och lämnas in. Dessa finns i sin helhet att läsa på www.vvaxjo.se. Imorgon distriktsstyrelsen och möte med Destination Småland om tillsättning av ny VD. Lite färre möten denna vecka som är sportlovsvecka i denna region. På fredag ska vi, maken L och jag,  ha hand om skollediga barnbarnen och bland annat gå på bio.

Carin Högstedt

160223