15. feb, 2016

S+MP och V?, Befrielsen, kollektivboende, 2069 hyresrätter säljs

En rad lite märkliga eller udda samtal per telefon idag. Någon radonmätarfirma i Göteborg undrar om det är jag som har hand om fastigheten på Toftasjövägen. –Nja, sa jag, jag bor på adressen…men är inte ansvarig för radonmätning i husen. Lite förvirrat. Vackert väder i Göteborg, sa han.

Så ringde en kvinna, som också sitter i styrelsen för Riksförbundet Noaks Ark. Vi har aldrig haft något djupare samtal, men nu, per telefon, kom vi på att vi kunde skratta och skoja och diskutera seriöst en fråga från förra styrelsemötet. Så bra det kändes.

Och så en intervju. Tidningen Flamman ringde och saknade ett enkätsvar från mig. Inte fått någon, sa jag. Nu ställde hon frågorna muntligt. Ska (V) avbryta budgetöverläggningarna med regeringen, eftersom vi fått så lite utdelning? –Nä, sa jag, vi har en skyldighet att göra bästa möjliga av varje situation för invånarna i Sverige. De förbättringar vi fått igenom gläder de som har det svårast ekonomiskt. Det är både klass- och könsmässiga framgångar, om än i liten skala.

Sol, kallt, hög luft, ljust under eftermiddagen, då jag varit hemma och gått igenom handlingar inför morgondagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott och sedan kommunfullmäktige med ett stort ärende, 2069 hyresrätter säljs, och i övrigt inte så många ärenden. Ett medborgarförslag om kollektivboende i kooperativ hyresrätt som alternativ till de traditionella formerna blir positivt besvarad. Roligt! Inte första gången – (V) har haft minst en sådan motion och den togs också emot positivt. Sedan hände ingenting och ingenting. Nu ska det gå vägen, hoppas jag.

Läser Maria Svelands Befrielsen, om en serievåldtäktsman och hur denne påverkar många människors liv och villkor. – Hur kan det detta våld mot kvinnor fortgå genom årtusendena?

Funderar på vad som skulle kunna rubba majoriteten i försäljningsärendet imorgon? En femtedel av Växjös allmännytta väck. Det finns ju ingen konsekvensbeskrivning, varken ekonomiskt, socialt eller ekologiskt. Det finns fromma förhoppningar och ambitioner, men ingen analys av vad som händer långsiktigt med ekonomin i Växjöbostäder eller kommunen. Märk väl: Det är de billigare hyresrätterna som säljs, de som efterfrågas av många äldre t ex, i den mån de är tillgängliga för funktionsnedsatta. Det är ju dessa hyresrätter som behöver gås igenom för att kunna tillgänglighetscertifieras och anpassas för alla att kunna bo i. Det är sorgligt, men jag ser inte att någon kommer att vika ner sig och rösta mot försäljningen. Det är närmast ett mirakel som krävs.

Carin Högstedt

160215