2. dec, 2015

Onninen, Inwido, Finnvedens lastvagnar, aboriginskelett och imperialism

Tre företagsbesök har fyllt dagen, tre företag som jag inte visste mycket om och inte besökt tidigare. Först Onninen, som snart ska öppna jättebutik i Växjö med VVS-saker, 7 500 artiklar. Onninen finns som företag men butiken är en nysatsning och nybyggnation på Hjalmar Petris väg i Växjö. Stor entusiasm över butiken, som ska sälja till företag i VVS-branschen. Så till Inwido, som gör fönster och dörrar, mest fönster. Produktion i Lenhovda och Bankeryd. Elitfönster är en ryggrad, men de har fler märken. All produktion i Sverige. Ca 600 personer producerar just Elitfönster. Finnvedens lastvagnar är ett familjeföretag med rötterna i Värnamo. I dagsläget finns de på 18 orter i södra Sverige. De är försäljare och ger service åt Volvos lastbilar av olika typer. 30 personer arbetar i Växjö. Där finns hyrlastbilar, verkstad, reservdelar.

Ja, det är mycket kort om tre givande besök, som ger kunskaper om sådant som är viktigt i den politiska vardagen: Kompetensförsörjningen. Det är svårt får vi höra.  Mekaniker saknas liksom produktionstekniker och andra yrkeskunniga. Vi pratar om möjligheterna att hitta kompetensen bland nyanlända från t ex Syrien. Syrierna har ofta mycket bra utbildning och står till förfogande snabbt om de får chansen. Validering liksom språkkunskaper är nödvändigt att få till så fort som möjligt. Roligt att av dessa tre företag i mansdominerade branscher leds två av kvinnor.

Igår kväll ett mycket intressant föredrag arrangerat av Bibliotekets vänner under rubriken ”Resa åter: Mjöberg och aboriginskeletten.” Lektor Piia K Posti från Linnéuniversitetet berättade om sin pågående forskning om svenska reseberättelser om Australien från 1800-tal och framåt. Eric Mjöberg var en forskare och upptäcktsresande som bl a från Australien tog massor med saker och bl a aboriginskeletten till Sverige. Han hade inga hämningar. En släkting till honom har i nutid skrivit en bok om Eric och gjort resan åter med bön om förlåtelse av aboriginerna. Forskarens frågor handlar om den lärdomsimperialism som finns i (tidiga) reseberättelser, om skuld, om ansvar, om förlåtelse och hur strukturerna lever vidare. Den europeiska kolonialismen utan geografi men i lärdomar om rasbiologi . Hur hanterar vi den idag? Det var sannerligen mycket intressant och tankeväckande. Synen på aboriginer. Synen på samer. Synen på romer. Dåtid-nutid. Tankeväckande i högsta grad. Hoppas få höra mer av Posti.

För övrigt var gårdagen fylld av kommunstyrelsemöte och därmed sammanhängande pyssel med yrkanden. Hade läst förslag till mångfaldsprogram noggrant och lade fram ett tiotal ändringsförslag, som övriga partier ska se om de håller med om inför kommunfullmäktige. I övrigt tillstyrktes enhälligt att ett företag får sätta upp tio vindkraftverk i Furubytrakten. De ska ha höjden 220 m, vilket är en avsevärd höjd som kommer att påverka landskapsbilden. Växjö kommun är inte slutstation för ärendet utan yttrar sig. Den vindbruksplan som kommunen antog för några år sedan bygger på verk på 150 m. Avståndskraven till bebyggelse är alltså tillkomna för verk på 150 m. Jag lämnade för vänsterpartiets del in en skrivelse om att revidera planen utifrån det faktum att kraftverken är betydligt högre idag och rimligen ska avstånden till bebyggelse vara längre.

I övrigt många ärenden, många yrkanden från vår sida, flera voteringar och jag återkommer till fullmäktigeärenden: Medborgarförslag om ändrad redovisning av koldioxidförbrukningen, motion (V) om legal uppställningsplats för EU-migranter med fler, motion (S) om förenklade byggregler, som får bifall och det är bra, men vi i (V) vill att det ska framgå att förenklade regler för energi och tillgänglighet inte göre sig besvär.

Nu ska jag faktiskt få i mig lite mat. Har levt på kaffebröd hittills idag. Imorgon är en ny dag.

Carin Högstedt

151202