21. okt, 2015

Förväntade beslut, alert Jät, hyresrätter blir bostadsrätter, Biskopshagen, Lilla Attsjön

Skulle behöva en ledig dag, känner jag. Bara gå och skrota här hemma och plocka lite. Intensiv dag igår med arbetsutskott och fullmäktige. Hemma ungefär 21.00. Satt ute en stund för den friska luften efter allt prat och lyssnande hela dagen. –Vad hände? -Det förväntade. Nästan bara det förväntade.

Oväntat tog den moderatledda majoriteten plus socialdemokraterna ett par av V.s punkter i svaret på remiss om nya kommunallagen och lade till sitt egna. Möjligheten att ha digitala eller telefonsammanträden vid brådskande möten och beslut samt att beslut under budgetår ska följas av uppgift om var eventuella kostnader ska tas.

Växjö kommuns landskapsvårdspris (instiftat för ca 20 år på förslag av en V-motion) delas ut till Lilla Attsjön och den förening som under flera år arbetat för att återskapa sjön och fågellivet. Mycket bra arbete, mycket värdig pristagare. Besök gärna – tillgänglig gångväg runt sjön, fågeltorn, grillplatser… Kikare är bra att ha med sig.

Viktigt ärende - ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter på Biskopshagen, ett väl avgränsat tämligen nytt bostadsområde i Växjö, som blev verklighet för ca 15 år sedan, när ett reningsverk flyttades. Alla fem partier i moderatledda styret plus SD var för att minska hyresrätterna i det hittills blandade utbudet. Nu ska det göras halt i de här affärerna och tas fram tydliga regler och policy för hur det ska gå till vid ombildningar. Sedan tar det fart igen. Under tiden springer konsulter omkring och lockar folk att vilja ombilda, med löften om trevligare boende, köp under marknadsvärdet m m. Det är så förrädiskt utformade lappar i brevlådorna, så folk tror att det är kommunala bolaget Växjöbostäder som ligger bakom. Dessutom är hyresgäster oroliga för att deras hem är ett av de 2000 som ska säljas ut och tycker de det är bättre att köpa sin lägenhet än att bli sålda så att säga. På frågor var det väl ingen av förespråkarna för affären igår som ansåg att beslutet ledde till bra blandning av upplåtelseformer på Biskopshagen, men de försvarade beslutet i alla fall.

I förrgår kväll var det ”direktmöte” i Jät och ett mycket lyckat sådant! Till Folkets hus i Jät, kallat Loke, efter den Loke som är begravd i en jättegravhög utanför (ca 2000 år gammal) kom drygt 100 personer! Lite nya grepp (som jag föreslagit rent generellt efter förra direktmötet i Sandsbro som inte var någon höjdare) med ”rundabordssamtal” under kaffepausen, nertonad kommunal skrytvals som inledning, lokala ämnen på dagordningen – blev bra! Länstrafiken saknades. Var inbjudna men kunde inte komma. Måste bli regel att de är företrädda. Kollektivtrafiken kommer alltid upp och det är Region Kronoberg som har hand om den numera.

Delårsbokslutet igår på kommunfullmäktige hade bort leda till debatt, med tanke på att resultaten pekar neråt för alla mål på skolområdet och även bostadsproduktionen har röd pil neråt. Andelen elever med behörighet till gymnasiet sjunker. Nedgången är större för pojkar än för flickor. 25% av grundskoleeleverna når inte kunskapskraven i alla ämnen. Samtidigt ligger 125 milj kr och skvalpar under nämnden för arbete och välfärd, överskott på statsbidragen för ensamkommande barn och nyanlända flyktingar. Så mycket stöd som skolan skulle kunnat få för dessa pengar, så att fler klarat målen! Men när en tar upp sådana här saker, som står att läsa i kommunen eget delårsbokslut och följt av revisionsrapport med kritik av bl a de 125 milj och hanteringen av dem, så blir det bara ett väl inövat svar om att en är gnällig och aldrig ser något positivt i denna kommun som är världsbäst på allt. Trist.

Nu till partilokalerna för att värka fram en framsida till (V)äxjös Kommunnytt, som produceras idag och sprids imorgon och kommande dagar i brevlådor, på stan och Dalbo torg. Ikväll distriktsstyrelsemöte.

Carin Högstedt

151021