28. aug, 2015

Ronneby Brunn, ledarskap, universitetsstad?, röd lördag

Hemma efter två fullmatade dagar på Ronneby Brunn med . Ca 65 personer ur kommunens ledning i styrelser och nämnder var där. Överlag bra kvalité på alla föredrag. Första dagen handlade om ledarskap och ordningen i kommunens inre arbete, andra om hur en kan utveckla en universitetsstad, vad det betyder och innebär. Enkelt uttryckt. Universitetsfolk från både Växjö och Kalmar deltog. Första dagen avslutades med Astrid Laessö Christensen, direktör i tankesmedjan Mandag Morgen Velfaerd, som på danska pratade på temat På väg mot en ny välfärd och uppehöll sig vid kontaktytan mellan politiskt valda beslutsfattare och civilsamhället, medborgarna. Riktigt intressant. Tankesmedjan ifråga har ingen partipolitisk koppling. Fler och fler äldre är ingen börda utan en resurs. –Ja, Astrid sa det på bättre sätt och på danska. Det lät mer innovativt då än när jag nu skriver. Hur som helst finns det gott om pensionärer med väldigt mycket energi och vars största problem ofta är ensamhet. En stor underökning av Mandag Morgen Välfaerd visade att äldre helst vill betyda något för någon. Det var största önskemålet enligt svaren.

Fredag eftermiddag var det dags för professor Mats Trondman att tala om ”Urban längtan och att förstå och arbeta med en yngre generation”. Frågeställningen var: Hur kan vi för fler unga att stanna i regionen? Är det önskvärt? Kan vi få dem att flytta tillbaka efter utflykter i världen? Mats Trondman svarade med att under en timme underhålla oss med ungdomars tänkesätt – utan en enda powerpoint-bild eller hjälpmedel – ren stand-up – och vi förstod att forskningen säger oss att vi ska bry oss om ”stannarna” också. De nöjdaste ungdomarna realiserar sin urbana längtan, de som tycker om sitt hem, sin familj och skolresultat. Vi kan som kommuner/regioner till och med hjälpa dem komma iväg. Har vi goda livsvillkor kan många av dem vilja komma tillbaka och ha nya idéer med sig. Ungefär så sa Trondman. Och visst! Det  är absolut en hållbar slutsats; Bostäder, arbete, framåtanda, föreningsliv, kultur, öppet debattklimat, forskning och forskningsbaserade företag vid sidan av industri och handel t ex. Kvalité i skola, i äldrevård och ständig medborgardialog, en kommun/region som ser människor som resurser oavsett bakgrunder och läggningar. Så enkelt egentligen.

Kommunstyrelsens vice ordförande Åsa k-B (S) höll det avslutande talet och det var suveränt som alltid. Hon tog upp tragiken på Medehavet med många drunknade och lastbilen i Österrike med 50 (70?) döda flyktingar – de senaste nyheterna från flyktingsituationen.

Givande dagar. Vill ha en uppföljning så småningom. Vad blir det av nya insikter och kunskaper? Universitetsstaden?

Imorgon ”Röd lördag”. Det betyder att Vänsterpartiet är på Storgatan i Växjö med information och kaffe, ett par timmar. Meningsfullt. Sedan ca 1000 flygblad att dela ut i Sandsbro och några andra kvarter. Hur hinna med? Kommunstyrelsehandlingar, arbetsutskottshandlingar och det ena och andra. Men bra väder och nu en vacker kväll.

Carin Högstedt

150828


 [C1]