5. aug, 2015

Sköna sommar, SIP, Kalvsvik, Öster, petnoga

Så är sköna sommaren äntligen här! I natt visserligen 9 mm regn i Sandsbro och idag mulet, men varmt och solen lär komma fram. Satt ute igår kväll och skrev ihop Gölstugans historia, det huset som vi besökte under släktrallyt i den gångna helgen och där vi träffade en trevlig familj som visade sig vara släktingar, om än långt bort. Jag lovade skicka dem lite av mina insikter om Gölstugan och det är med nöje gjort.

Men dagen började med cykel till kommunhuset och första mötet efter sommaruppehållet, ett långt från ointressant kommunstyrelsens arbetsutskott. Informationer om Sandvik 3 och från företagsveckan, då kommunstyrelsen och näringslivsenheten gjorde ett 30-tal företagsbesök. Så en mängd ärenden.

29 juli kunde en läsa i Smålandsposten att ideella föreningen SIP (Samhällsförändring i praktiken) ansökt om lån till att fullborda det sociala center de vill bygga upp i sin fastighet på Söder. Målet är att tillsammans med tillgänglighetsrörelsen och andra sociala organisationer skapa verksamhet med inriktning ungdomar. I artikeln framgår att kommunalråden på den borgerliga sidan säger nej till lånet och inte tycker att ärendet behöver mer politisk behandling. De är överens om att inte lyfta frågan till kommunstyrelsen. ”Enda möjligheten är om någon annan ledamot vill lyfta den”, säger kommunstyrelsens ordförande i tidningen. Nåväl. Jag gjorde det igår. Men så enkelt som att säga det var det inte utan krävdes en skrivelse till kommunstyrelsen. Så den är gjord och inlämnad. Varför det? –Ja, inte i första hand för att jag anser att Växjö kommun ska låna ut en miljon till SIP, men för att deras ansökan ska få en korrekt behandling, en behandling som är likvärdig med andra föreningars ansökningar.

På detta möte hade vi ansökan om bidrag till Östers IF. De fick nyligen 2 milj kr utöver sina vanliga bidrag för verksamheten 2014. Nu behövs 2 milj kr för 2015. Som krav har bl a ställts att de ska skicka in en redovisning av hur de tänker sig att lösa sin ekonomi  framledes. Enligt handlingarna har de gjort det. –Hur ser lösningen ut? Det viktiga papperet (tycker jag) saknas. Jag får medhåll och handlingarna ska kompletteras till nästa instans, kommunstyrelsen.  Förslag till beslut är (naturligtvis) att Östers IF får det de begär, med huvudmotiveringen att det är verksamhet som är bra för barn och unga. –Men SIPs verksamhet är inte så bra för barn och unga att den ens kommer upp på dagordningen? Eller?

Ytterligare en bidragsansökan behandlades igår. Det var från Kalvsviks bygdegårdsförening, som vill ha solpaneler på bygdegården, där även skolan finns. Jättebra! Framsynt. Vi har haft den ansökan tidigare och sagt ja under förutsättning att Boverket skulle bidra med 30%. Så brukar kommunen lösa investeringar i samlingslokalerna, 30% från Boverket, 30% från kommunen och resten egen finansiering från bygdegården ifråga. Nu hade vi ansökan igen för Boverket hade sagt nej. Nu skulle Energimyndigheten stå för 30%. Förslag till beslut var att bifalla rakt upp och ner och summan på kommunen är 190 tusen kr. –Har Energimyndigheten sagt ja? undrade jag. Ingen visste. Inte ens det kommunalråd som enligt handlingarna haft kontakt med bygdegårdsföreningen visste. Där sitter vi alltså redo att besluta att bidra men vet inte om det är 190 000 kr eller det dubbla som kommer att behövas. Här fanns alltså inget ”under förutsättning”. Men även här lyckades jag från ersättarplats få in en ändring och tillagt ett ”under förutsättning att energimyndigheten bidrar”. Jag fick alltså medhåll.

Vad jag vill säga: Växjö kommun ska behandla föreningslivet så likvärdigt som möjligt. Politik är att vara petig med ord och siffror. Kritisk läsning är något som går att öva upp. Östers IF såväl som SIP och Kalvsviks bygdegårdsförening gör bra saker. Som förtroendevald ska jag kritiskt granska varje skattekronas användning. Jag tål inte slarv.

Carin Högstedt

150805