3. aug, 2015

Vackraste sommardagen? Solstolar, motioner redan genomförda

Var detta vackraste sommardagen i Växjö? Mycket möjligt. Blå himmel, varmt och stilla hela dagen. Nu lite kvällsbris. Vädret fick mig att strunta i alla föresatser och bilverkstad. Vi släpade ju ut solstolar runt midsommar och de ska  användas. Så det har jag gjort och jag har badat också. 19- 20 gr i sjön. Klippt gräs och donat utomhus mest hela dagen. Drog igång ett stort projekt; en stor plastlåda med alla dagböcker från ungdomen, brev, vykort. Jesses vad dikter jag skrev! Ska bespara eftervärlden dem och alla brev från brevvänner i många länder under tonårstiden. En del brevvänner träffade jag i verkliga livet också. Sparar på ”amerikabreven”, från släktingar i USA och diverse annat. Hittade ett foto på lärarna i Oskarshamns läroverk ca 1963. Där sitter minsann Yvonne Hirdmans mamma, ”Röda grevinnan”. Hon undervisade i franska och tyska om jag minns rätt. Upptäcker genom gratulationskort till min tvåårsdag från kusin Björn och min farmor att vi bodde i Marieholm då. Jag har alltid haft för mig att jag var ett år när vi flyttade därifrån till Äshult. Nåväl.

Läst  igenom handlingarna till möte imorgon med kommunstyrelsens arbetsutskott igen och antecknat det jag behöver komma ihåg. Har inte tryckt ut dem på papper utan läst i datorn. Undrar om det är därför ögonen rinner och svider? Läst förresten! 585 sidor läser en inte, en skummar och hoppar över, prioriterar. Lär sig med tiden var väsentligheterna står. Men sammanfattningar skulle inte skada. Tre V-motioner är på dagordningen: Motion om utökat stöd till anhörigvårdare. Svaret som föreslås är utredning om hur stödet kan förbättras. Det är väl OK. Motion om ”öppen verkstad” för att medborgarna ska kunna låna verktyg, maskiner etc samt ha en samlingsplats för kreativitet. Finns i några andra kommuner. Ett led i att skapa den cirkulära ekonomin. Alla måste inte köpa alla verktyg för att snickra en hylla och alla har inte råd. Svaret är inte negativt men ofullständigt. Sägs att biblioteket REDAN tagit initiativ till ett pilotprojekt i denna riktning. Får bli ett bifallsyrkande på den, när den kommer till kommunstyrelsen. Jag har inte yrkanderätt i arbetsutskottet. Ordet REDAN retar gallfeber på mig. Motion tre handlar om att gifta ihop kultur och fritid t ex genom att ha konstutställningar på arenor och i idrottshallar. Svaret  som föreslås är inte negativt, men detta pågår REDAN.  Märkligt att allting REDAN har startat i Växjö kommun  - och oppositionen vet inte om det. Slött av oss att vara så okunniga. S-motionen om att (enligt S+V-budgetförslaget) lägga 48 nya miljoner kr till utbildningskontot  föreslås dock avslås rakt upp och ner. Bäddat för diskussioner.

Tror det blir en vacker morgon och bra cykelväder imorgon bitti. Gruppmöte kl 9 med S-ledamöterna.

Carin Högstedt

150803