4. maj, 2015

IQMTel, Orginalbagaren, gruppmöte, handlingar

Besök på litet företag, IQMTel, i centrala Växjö. De har hittat en affärsidé! De kollar mobiltäckningen i kommunerna - med hjälp av sopbilar, som ju besöker alla områden. De har med sig mobiltelefoner och kontrollerar täckningen för olika operatörer. Växjö kommun är en av deras kunder och har fått ett första grepp om var det brister. Det är viktig undersökande  verksamhet för de medborgare som bor i glesbygden, som har företag, som är personer med funktionsnedsättningar, som är gamla och vill bo kvar, som har larm... De är fyra anställda nu men räknar med att växa.

Så till Orginalbagaren med 14 anställda. Växjöbagaren var ett legendariskt företag med 50-60 anställda när det inte bar sig längre för ett år sedan. Mot alla odds kom nya ägare, några familjer, och de är igång och optimistiska. Bakar bröd och säljer till matkedjor. Räknar med att växa de också.

Så kommunala gruppens arbetsutskott och fullmäktigegruppen, som gick genom ärendena till morgondagens kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen, som har 58 ärenden på dagordningen. Jag har gått igenom översiktligt, skrivit ner yrkanden, blivit förb-d på svar på motion om systematiskt arbete för tillgänglighet. "Växjö kommun behöver inte ännu ett program utan tillgänglighetsfrågor kommer att inkluderas i mångfaldsprogrammet". Så korkat. Jag har inte - vi har inte - krävt ett program utan HANDLING, en plan för handling för tillgänglighet till information, kultur, fritid, arbete, debatt och politik även för de som har någon form av funktionsnersättning! Så utstuderat nonchalant svar! Makten vill alltså fortsätta med att de som berörs ska skriva, ringa, påtala via alla kanaler när det brister, tjata och tjata för att få bort en nivåskillnad, en svårläst text, en debatt utan teckentolk, en lokal utan fungerande hörslinga, en buss utan hållplatsutrop. - Så trött man kan bli, speciellt som funktionsvarierad.

Många ärenden och jag har inte hunnit läsa in allt grundligt, men det ska bli. En hel del ärenden går faktiskt vidare till fullmäktige.

Snart är vardagsrummet klart för inflyttning. Garderoberna och dörrar saknas i hallen. Önskar mig en dag för att göra i ordning efter denna turbulens. Eller två.

Carin Högstedt

150504