23. mar, 2015

Grand finale i Tävelsås, Earth week seminarium, samverkansrådsmöte

Redan hemma från Tävelsås och stormöte om skolans framtid. Fullt i bygdegården, media på plats. Skulle skolan läggas ner och barnen skjutsas till Vederslöv eller annan skola? För att barnen blivit för många!? Föräldraföreningen och bygdens folk kan sträcka på sig. De vann. Lite antiklimax men positiv sådan. Allt verkar ha löst sig och det idag (?) Budet var nu att "Gula villan", som ligger intill nuvarande skola, görs om till skola/förskola - igen. Har en gång tidigare varit just förskola. Hyresgäst/er i Gula villan är villiga att flytta. Så mötet kunde upplösas efter en del frågor. De borgerliga partierna plus (MP), som styr kommunen, kunde dra en suck av lättnad. Den föräldraföreningen är alert och har dragit igång ett opinionsarbete som heter duga. Det är inte första gången Tävelsås skola är ifrågasatt och räddad. Jag har varit med och aktivt försvarat den nya skolan, som byggdes till den gamla (byggd 1839)  på 90-talet. Jag har också varit aktiv för nya bostäder när barnantalet i skolan sviktade. Nu är det nya bostäder och många barn och det blir anledning till nerläggning. Inte klokt och så blev det inte heller. Bra med ett landsbygdsprogram som tar ställning för skolor på landsbygden! Anna Tenje (M), utbildningsnämndens ordförande, fick lite hjältegloria, men det var bygdens folk, skolans personal plus nuvarande och kommande föräldrar som gjorde grovjobbet, vilket ledde till en acceptabel lösning. Vidingehem ska inte heller glömmas. Bostadsbolaget som äger skolan och Gula villan är alltid kreativa när det gäller landsbygden!

På förmiddagen seminarium på tema Fossilbränslefri Växjö kommun 2030. Bra och väbesökt, ca 100 personer. Korta föredragningar av representanter för Löfbergs lila, Skanska, IKEA m fl. Rätt tuffa gentemot kommunen - säkra på sitt hållbarhetsarbete. Tomas Kåberger både rolig och provokativ, professor i energi och miljö, ansåg att 2030 var lite sent för Växjö kommun att vara fossilbränslefri - varför inte 2020? En hel del nya uppslag för att förbättra klimatarbetet i kommunen. Inte minst när det gäller upphandling. Skanskas Johan Gerklev var också säker och intressant.

Missade eftermiddagens fortsättning på seminariet. Det var möte med kommunstyrelsens samverkansråd med handikapporganisationerna. Mycket rapport om Kosovo-veckan. Inget sensationellt i övrigt. Den nya organisation som skulle trätt i kraft 1/1 har ännu inte beslutats något om. Verkar ha gått i stå helt och hållet. Oenighet inom "femklövern" antagligen. Information om arbetet med nya mångfaldsprogrammet av kommunens mångfaldssamordnare. Jag lite disträ. Om inte Växjö fullmäktige kan besluta om rätt till heltid och att anställa folk efter 12 månaders vikariat, minimera dubbla turer...ja, vad är det då för jämställdhet som ska komma fram genom ett program? Växjö fullmäktiges majoritet avslog sådana yrkanden i mars 2015. Vad ska det stå i mångfaldsprogrammet om jämställdhet?

Imorgon invigning av Sandvik 3, VEABs nya panna och besök på diakonicentrum.

Carin Högstedt

150323