22. feb, 2015

Islossning, kanadagäss, vår i Malmö, judehatet, slam på åkrarna?

Isen går upp på Toftasjön. Ett femtiotal änder vistas på isresterna och i de öppna vattnen. Och i morse hade de fått sällskap av kanadagäss, som nu återvänt och trumpetade glatt. Snygg fågel. Vet inte var de håller hus på vintern. Åkt tur och retur till Malmö med Öresundståg, som gick som de ska, i tid. Vi lämnade ett grått Växjö och kom till soligt Malmö, där vi fick god middag och träffa nära släkt och familj. Trevligt!

Använde tiden på tåget till att läsa in mig på avloppsslam. Lägga ut på åkrar? Bränna? Slammet innehåller som alla förstår mängder med obehagliga ämnen, av vilka kadmium är ett av de värre. Det finns läkemedelsrester t ex. Det finns fosfor också och det behöver åkrarna. Om man bränner slammet så bränner man samtidigt fosforen. Teknikutveckling för att bränna slam med mycket kadmium och även kunna ta vara på fosfor pågår.

Detta med slammet är ingen lätt fråga! På fullmäktige på tisdag har vi på dagordningen dels en motion av en ledamot (M), dels en ny avfallsplan. I båda avhandlas just slammet som sprids på åkrar. Växjö kommun säljer till skånska bönder. Livsmedelsverk, Arla m fl varnar. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden så har svenskt slam från reningsverk innehållit ca 250 olika organiska föreningar. Bara ett fåtal analyseras regelbundet. Människan har satt sig i en ohållbar situation. Frågan är om det går att reparera och avgifta kemikaliesamhället?

Husorganet Dagens ETC skriver om judehatet ur olika aspekter. Andreas Gustavsson skriver 17/2 : "Terroristernas målsättning är att polarisera Europa, att splittra hela samhällen, att underblåsa konflikter och fördomar. Det var syftet på Utöya. Det var syftet i Paris. Det var syftet i Köpenhamn." Bra skrivet. Det är inte enskilda  stollar som åstadkommer terror och skräck. Det finns syften och systematik.

Imorgon är det måndag och starten på en innehållsrik vecka. Hoppas på lite solsken.

Carin Högstedt

150222