16. feb, 2015

Arbetsgrupper, årsmöte, bokslut och budget, fritidspolitiker

Hemma efter årsmöte med Vänsterpartiet Växjö. Tänkte när jag efter en stund hemma åkte till stan och möte - igen - att det hade varit skönt att grotta ner sig hemma i värmen. Ute råkallt och blåsigt. Kylan smög sig in i själen. Men vem kan avstå ett årsmöte när man är både valberedning och sekreterare? Dessutom ett trevligt möte utan problem. Inte välbesökt men det var inte de nya unga som sviktade. Mångkulturella kvinnoföreningen hade lagat maten med mycket vegetariskt och jättegott. Eva-Britt Svensson omvaldes till ordförande och åtta andra till styrelseledamöter varav undertecknad är en och jag trivs med det uppdraget. Två helt nya valdes: Robert Armgren och Helén Moggia.

Verksamhetsberättelser, bokslut och budget passerade, men på verksamhetsplan - det framåtsyftande - blev det lite diskussion. -Arbetsgrupperna - vad är det och hur kommer man med? -En arbetsgrupp för feminism! - Feministiska stadsvandringar - mer sådana! -Partiskola! Nya styrelsen med på noterna och mot slutet av mötet bildades en arbetsgrupp för -Vad kan vi göra för EU-migranterna? Hur kan vi få kontakt med  och hur kan dessa människor få förtroende för oss? Vad kan vi bidra med för att få folk att stå upp? Enkelt uttryckt arbetsgrupp för EU-migranter, som intresserade flera att vara med. Jag har samlat en mängd information från media med vad som görs och kan göras för att förbättra situationen för de fattiga som finns bland oss dagligen.

 På eftermiddagen möte med distriktsstyrelsens arbetsutskott. Genomgång av bokslut, budget etc inför årskonferensen 28/2. Jag tänker på oss lite udda som sysslar med sådant här fullt frivilligt, som lägger massor av timmar på att få ett bokslut att stämma på öret. De som bakom kulisserna verkar för att allt ska ske demokratiskt och som skapar fundamentet i styret av Sverige, av kommun och region in i minsta molekyl. Tänker på fritidspolitiker och framtiden. Utvecklingen går alltmer mot betalda hel- eller deltidspolitiker och en nomenklatura. Kanske oundvikligt? Politiken har väldigt mycket att göra och allt går verkligen inte att göra på fritiden. Men det är en balansgång. Det är fritidspolitiker som är hjältarna, inte kommunalråd, som någon sa. Det är de som fortfarande ställer upp som kassörer i partiföreningar som  bär upp en av demokratins byggklossar. Vad gör vi sedan, när ingen kan eller vill?

Trött och imorgon fullt upp.

Carin Högstedt

150216