26. nov, 2014

Ny kommunal grupp, "vinterk", Regionfullmäktige

,Blev däckad igår morse av den sjukan jag inte kan nämna namnet på. för då blir jag sjuk igen. Tack alla som önskat mig "krya på dig" på Facebook! Många/en hel del av er läser bloggen, det vet jag.Sjukan hade  absolut inget gott med sig, men jag låg och tittade på/lyssnade på Regionfullmäktiges budgetdebatt, nya Region Kronobergs fullmäktige. Två heldagar och lite till. Ändå lät folk rätt fräscha in i det sista.

Glad att S+V+MP-budgeten gick igenom! Bra början. Alla V-ledamöter talade och riktigt bra för att vara första gången av Britt Bergström och Helena Lagstrand. Kunnigt. Jag låg där och var stolt! Wirginia Bogatic talade också och naturligtvis också Lennart Värmby och Tryggve Svensson, men de är inte helt nya i politiken. Det är Britt och Helena. Det är en stor materia att hantera. Regionstyrelsens ordförande, Anna Fransson, (S) går verkligen in i uppgiften på allvar. Påläst. Alert. Och Lotta Svanberg blir en bra ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Kjell Jormfelt, (MP), som nu sitter i presidiet, hade antecknat och räknat inläggen i de två stora debatterna, regional utveckling och budgeten. Det var ca 40 i båda. Men varför inte skilja på kvinnor och män? Det vore intressant. Och helst hur långa inlägg också. Är det fortfarande så att män använder två tredjedelar av tiden? När vi räknat i Växjö fullmäktige har det varit så och inte en gång utan konstant. ÖKV, öppna kanalen, sände hela sammanträdesdagarna direkt. Går  att se på webben i efterhand.

På kvällen ett viktigt medlemsmöte, som jag missade förstås: Val av ledamöter till de kommunala posterna. Av efterdyningar att döma verkar det ha varit konstruktivt.Många tack till alla har cirkulerat.  Valberedningens förslag ändrades på ett par punkter bara. 22 personer delar på ca 30 uppdrag av större eller mindre vikt. Det är 11 kvinnor, 11 män. 7 är purfärska i politiken. 4-5 är födda utomlands. En bra blandning och bra förutsättning för arbetet de kommande 4 åren. Namnen ses på www.vvaxjo.se.

Idag missade jag regionstyrelsens sista möte (väl?) i Ryssby. Irriterande. Tycker inte om när något rubbar mina cirklar. Tjuvtänt lite adventsljusstakar i det kompakta mörkret.

Carin Högstedt

141126