12. okt, 2014

Vår tids digerdöd, pandemier, Kristin och Erlend

Läser "Torka aldrig tårar utan dubbla handskar" i SvD.s kulturdel denna söndag. Texten är av Johan von Schreeb, som är katastrofläkare och foton av Sylvain Chrekaoui/ina Agency. Reportaget handlar om en 33-årig kvinnas sista dygn i Sierra Leone. Texten börjar: "Ebola kan bli vår tids digerdöd." I dagsläget har Ebola 70-procentig dödlighet. Det är en kamp med tiden innan tillräcklig hjälp är på plats och under tiden sprider sig denna fruktansvärt smittsamma sjukdom. Läs själva! Se bilderna! Se upp till människor som arbetar med att hjälpa och försöka rädda människor i Ebola-drabbade länder och områden! Trots smittrisken.

Tänker på just digerdöden, den stora döden, en böldpestepidemi, som härjade på 1300-talet. Den kom 1349 till Skandinavien och 1350 till Sverige. Antalet ödegårdar och obrukad åkerareal ökade och troligen dog stora delar av befolkningen. I Europa beräknas mellan hälften och en tredjedel i vissa områden ha dött i pesten. En av mina topp 10 romaner är Sigrid Undsets triologi om Kristin Lavransdotter. Hon beskriver först och främst kärleken mellan Kristin och Erlend på ett formidabelt sätt, men tredje delen handlar om digerdödens intåg i Norge och hur Kristin engagerar sig i hjälparbetet. Läs gärna Sigrid Undset. Hon fick Nobelpriset 1928.

Tänker på en annan pandemi, som inte är så långt borta i historien. Spanska sjukan, en influensaepidemi, som 1918-19 tog ca 525 milj människoliv, ca 35 000 i Sverige. I min släktforskning har jag träffat på en familj där mor, far och flera av barnen dog av influensan. Mina barns farmor, som aldrig klagade över någonting, berättade med ett uns av bitterhet faktiskt, att hon fick Spanska sjukan och var jättedålig men var tvungen att gå upp och mjölka korna på morgonen i alla fall. Hon jobbade som piga på någon gård i Småland, var 18-19 år.

När har mänskligheten lyckats ge alla människor på planeten friskt vatten, goda sanitära villkor, mat och vacciner? Så att alla har bättre motståndskrafter? I Sierra Leone dör 20% av barnen innan de är fem år. För inte så länge sedan var mässlingen en farlig sjukdom i Sverige. Barn dog av "massel" som det står i kyrkböckerna. Den dödsorsaken är så gott som utrotad. Här i Sverige. Det går.

Igår i Malmö för namngivningsceremoni. Julia, drygt fyra månader, ska heta Julia med två tillnamn. hon var glad och omgiven av människor som älskar henne och vill henne allt väl i världen. Solen sken, det var 20 gr varmt och vi satt ute i trädgården med mat och ceremoni. Så ska alla barn ha det.

Carin Högstedt

141012