19. aug, 2014

Jonas i toppform i Växjö, regnskurar, fotarbete

Var igår kväll ute och knackade dörr på Nydala i Växjö. Regnskur på regnskur gjorde oss sura och infobladen började luckras upp. Cyklade hem drygt sex km. Var erbjuden skjuts men tyckte att jag var ju redan blöt, så lite tjurigt cyklade jag hem i intensivt regnande.

Började denna dag med kommunstyrelsens arbetsutskott. Åsa Karlsson Björkmarker (S) för första gången ordförande i kommunstyrelsens ordförandes frånvaro. Kändes lugnt. Bra och viktiga informationer. Ingen hets. Bra tillfällen för frågor, bl a om 4,8 milj kronors användning på Araby. Det är statliga medel för urban utveckling i "utanförskapsområden". Redovisades vilka projektansökningar som beviljats pengar. -Kunde något projekt landa i en fritidsgård på Araby? undrade jag. -Nej, egentligen inte, men kanske indirekt till fler vuxnas engagemang, var svaret från tjänsteman. Bra att veta inför träff imorgon kväll med ungdomar på Araby.

Så en massa bakgrundsarbete med annonser, svara på mail osv och slutligen förberedelse för Jonas Sjöstedts besök i Växjö. Som V Kronobergs ordförande är jag ansvarig för besöket och allt går bra! Jonas är i toppform! Vädret lyckas vara fullt drägligt i två timmar, de två som besöket varar. Det kommer folk till V-boa, där vi börjar. Jag håller i frågestunden med Jonas. En del frågor har kommit i förväg, andra ställs direkt i mikrofonen. Miranda, Murre, Eriksson sjunger gudomligt. Media är där, radion sänder direkt. Det flyter. Tal från scenen på Storgatan kl 16.00 och där är ännu mer folk. Påtagligt många ungdomar. Tack för det! Sedan kaffestund vid V-boa under primitiva former, men de som vill får kaffe och alla som vill får hem- och nybakade muffins.

Frågorna handlade om mycket varierade ämnen; pensionerna, vården ur många vinklar. Personliga ombud kom med skrivelse och frågor till Jonas. Fas 3, tågeländet med osäkra framkomster. Privata assistansföretag - ska de förbjudas? -Nej, sa Jonas, där är kommunerna ingen bra ersättning. De är inte berörda av förbud för vinster i välfärden. RUT och ROT -Jonas fick applåder för sina svar.

Avslutade med att dela material i brevlådorna i ett bostadsområde. Kom hem i rimlig tid med ambitionen att arbeta med manus till stadsvandringen på torsdag. Tror inte det blir ikväll heller. Men det blir. Imorgon till Diö i Älmhults kommun för möte i ett Leaderprojekt om att få tågstoppen att utveckla byarna där tågen stannar igen. Diö, Gemla, Killeberg handlar det om. Intressant och givande! I Gemla är sockenrådet på bettet och det som saknas är snarast kommunala tomter för nya bostäder och detaljplaner. Växjö kommuns stora landsbygd och tätorter utanför stan är under ständig utveckling! Inte en byskola nerlagd och stöd till samlingslokaler, till utvecklingsprojekt och mycket kontakt med sockenråd, samhällsfäreningar och nätverk. Jag har varit ansvarig för landsbygdsutveckling tillsammans med någon mer politiker i kommunstyrelsen i många år, i majoritet såväl som opposition. Jag har lärt mig mycket och jag är stolt över att ha bidragit till en relativt sett positiv utveckling. Skryter sällan men berättar gärna som det är. Jag och vänsterpartiet har bidragit mycket.

Önskar mig mer sol, mer värme. Blir mycket trevligare med valrörelse då. Vid gott mod.

Carin Högstedt

140819