11. okt, 2022

Biskop Fredrik, solidaritet, Diakonicentrum, storlom, LSS och spontanitet, växling vid makten

Jag älskar vår biskop Fredrik Modéus. Ja, jag känner honom inte personligen, men jag älskar det han skriver på debattsidorna i t ex Smålandsposten. Hans artiklar fick mig att gå med i Svenska Kyrkan igen, efter många års uppehåll. Det och så de insatser för utsatta människor som Diakonicentrum gör här i Växjö. Jag går inte i kyrkan. När det blir gudstjänster i P1 stänger jag ofta av. Men när jag läser ”Låt solidaritet och medmänsklighet bli ett signum” i dagens Smp (11/10) så är jag helt med på noterna.  Beundrar det enkla språket som har så viktigt och tydligt budskap; hjälp dem som har det svårt efter förmåga. Solidaritet, medmänsklighet. Valrörelsens debattfrågor känns mycket avlägsna.  Skönt.

Regiongruppmöte i Vänsterpartiet igår. Jag deltog som valberedare för att besätta våra platser i Region Kronoberg. Vi vet vilka som är valda till fullmäktige och ersättarna till dessa. Men så mycket mer vet vi inte, eftersom det inte finns någon majoritet ännu, ingen uppgörelse mellan partierna. Samma situation i Växjö kommun. Som har utlyst ett konstituerande kommunfullmäktige nästa tisdag. Optimistiskt? Nåväl, förr eller senare måste det avgöras. Vi hade dock ett bra möte i regiongruppen med genomgång av vad uppdragen innebär. Sex av våra tio i regionfullmäktige, ordinarie och ersättare, är nya i den församlingen. I eftermiddag digitalt möte med hela valberedningen. Blir mycket sådant ett tag framöver.

Läser i fågeltidningar att det är en tydlig minskning av sjöfåglar i Helgasjön och Åsnen. Inventeringen som görs varje år har rätt deprimerande resultat.  I Helgasjön ska människan locka fiskgjusar med att fixa bra boplatser med lite störningar. I Toftasjön (som är förbunden med Helgasjön via kanal) har det som alla år funnits storlom, men jag är mycket tveksam till att de lyckades med häckningen. Skäggdopping har inte synts till. Storskraken inte heller. Häger sporadiskt. Så mycket fattigare vi blir utan mångfalden.

I morgon Omsorgsnämndens arbetsutskott. Ett fåtal ärenden. En skrivelse från (V) som vill ha en genomgång av hur läget i Växjö kommun är på tre punkter: Vård i livets slutskede, Läkemedelshanteringen, Kontinuitet och dokumentation. I somras kom IVO med en delrapport efter granskning av ca 50 000 journaler på särskilda boenden i Sverige. Kritiken på nämnda punkter är hård. Så hur ser det ut i Växjö kommun? Vet inte ännu. Förslaget till beslut är att svar ska ges på sammanträdet.

På förra mötet med Omsorgsnämnden var V-skrivelsen om att försöka få till en volontärpool som kunde ställa upp för t ex ungdomar med funktionshinder, så att de skulle kunna vara mer spontana i sin vardag, leva mer som alla andra, vilket ju är ett tydligt uttryckt mål i LSS. Svaret blev nej. De får vänta tills byråkratin sagt sitt, vilket kan ta veckor – och då har filmen som någon ville se på biograf lämnat biografen. OK. Om idén, som kommit från berörda ungdomar, är omöjlig att genomföra, så… men att inte ens vilja undersöka möjligheten!? Jag hoppas, hoppas, att det blir en ny och vänsterregering i kommunen, inte minst för omsorgens skull.

Carin Högstedt

Växjö 20221011

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se