2. aug, 2022

40 dagar kvar, arbeta mer och längre - hållbart? Nytt Kommunhus o nytt sjukhus

Idag tisdag 2/8 (japp, där satt det; det är min och framför allt min dotterdotters namnsdag. Måste gratulera henne). Men det var inte det utan den debattartikel som den moderatledda Alliansen i kommunen skrivit i Smp. Rubriken är ”Hållbart arbetsliv med en modern organisation”. Svårt att hetsa upp sig på rubriken. Vem vill inte ha ett hållbart arbetsliv?  Jag läser och förstår att lösningen på rekryteringsproblemen är att personalen i t ex vård och omsorg (där rekryteringen är mycket svår i förhållande till behoven) ska arbeta heltid i större utsträckning och längre upp i åren. Tredje faktorn för att klara personalbehovet är digitalisering.

Den sektor som har uppenbara problem med rekrytering och att behålla personal – den sektorn ska alltså arbeta mer, fast problemen till stor grundar sig i dåliga villkor: för få arbetskamrater, för tunga jobb för att orka heltid till nuvarande pensionsgräns, höga sjukskrivningstal, brist på tillitsstyrning och omodern struktur med delade turer. Rätten till heltid gäller inom Växjö kommuns omsorgsförvaltning. Men alla orkar inte! Det är helt riktigt att om fler medarbetare arbetade heltid så skulle färre behöva rekryteras. men om orken inte finns p g a för hög arbetsbörda, så hjälper inte fluffiga meningar i en insändare. När vi i oppositionen gång på gång krävt att även de privata äldreboendena (LOV-boendena) skulle ha rätt till heltid för sin personal, så sa de styrande nej. När vi tar upp behov av ökad grundbemanning inom omsorgen, så – ja, det vet vi inte, för ni ställer in omsorgsnämndens planerade möte i augusti, där V-motion om det kunde behandlats.  Ökad grundbemanning är själva fundamentet till ett ”Hållbart och modernt arbetsliv”. Delade turer har oppositionen tagit upp att avskaffa åtskilliga gånger under mandatperioden. Det är segt som tusan. Samma sak med kontinuiteten, där det dock blev en förändring i attityden från Blå-gröna (som nu är Allians utan MP) och till omsorgstagarnas fromma har ett gediget arbete börjat för att minska antal olika personal som de med hemtjänst får träffa. Inte ens rätt till arbetsskor för t ex gruppen som rör sig mellan omsorgstagarnas hem är infört i omsorgen i Växjö kommun. Så gärna heltider, men i en arbetsmiljö som gör att de berörda orkar fram till pensionen. Att kräva heltid och längre arbetsliv är meningslöst, ja kontraproduktivt, om inte grunden är lagd med rimliga, hållbara villkor.

Härlig helg passerat med underbart väder, Röd lördag på Storgatan, träffar med familjen, bad och det goda livet utomhus. Igår möte med regiongruppen. Valarbete på dagordningen. Styrelsemöte med V Växjö ikväll och sedan två kvällars dörrknackning.  Äntligen lite fart. Massor med nytryckt material att dela ut.  Bara 40 arbetsdagar kvar till 11/9. Jag hoppas verkligen att de röstande i kommun och region överlägger med sig själva om det inte är dags att byta regering i Växjö kommun och i Region Kronoberg. I den förstnämnda lyckade de styrande få upp ett nytt kommunhus mellan två val och i pandemitider (kan ses som en prestation, men betänk hur det ser ut i centrum med det gamla kommunhuset, helt öde. Tänk så många bostäder det skulle bli när det begavs sig). Regionstyret  M, C, KD lyckades, med stöd av S och SD (minus 1 ledamot) driva fram beslut om nytt sjukhus – trots pandemi etc mellan två val. V och L ville avvvakta valet och låta folket diskutera igenom den stora frågan. Oavsett allt annat hade det varit mycket klokt att avvakta med tanke på vad som händer i skuggan av krig med kostnader för byggprojekt. Som sagt: Hoppas att allt inte är glömt, att tillräckligt många vill se vad en ny konstellation i regeringarna går för.

Ha det gott!

Carin Högstedt

Växjö 20220802

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se