28. apr, 2022

Utvärdera LifeCare, arbetsmiljön bordlagd, ta tillbaka välfärden, because

Vilken dragningskraft han har, Göran Greider. Proppfullt med publik, ca 150, och många fick helt enkelt inte plats. Några valde att stå i dörren hela föreläsningen. Det var tredje gången gillt; två tidigare planerade föredrag med Greider har fått ställas in p g a pandemin och även hans sjukdom. Nu var han här och pratade om sin bok ”Barndomsbrunnen”, läste ur den. Mycket handlade om sjukdom, liv och död, och vad han upplevt när han låg i intensivvård och inte kunde läsa eller skriva. Jag blev berörd när han med vördnad talade om Dan Andersson (som hanskrivit biografi om). Dan Andersson var min favoritförfattare i ungdomsåren. Hade foto på honom på nattduksbordet. Och mycket berörd när han talade om sina föräldrar och speciellt mamman, hur hon hjälpte honom med läxorna – även i engelska - fast hon inte kunde ett ord engelska. Precis så gjorde min mamma. Förhörde mig på glosor i engelska t ex, fast hon inte kunde. Vi hade samma system som Greider och hans mamma. ”Därför” sa mamma, ”bicås” sa jag och så bokstaverade jag b-e-c-a-u-s-e. Kommer aldrig att stava fel på det. Det sitter. Säg aldrig att arbetarklassen inte kan få hjälp och kunskaper i sin många gånger materiellt begränsade uppväxt. För övrigt är biblioteken oerhört viktiga för att jämna ut klassklyftor. Bibliotekets Vänner arrangerade kvällen med Göran Greider. Vi får diskutera hur vi ska kunna ta emot den entusiastiska publiken utan att det blir överbefolkat.

Besök på ett särskilt boende som drivs av Attendo, heter Åbovägen. Omsorgsnämnden arrangör och vi var ca 10 ledamöter från sex partier som deltog i ett par timmars frågor och svar plus rundvandring. 44 lägenheter, alla lika stora. Personal vittnade om svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Det har uppenbarligen även Region Kronoberg (10 sjuksköterskor på akuten saknas) och Växjö kommun enligt uppgifter. Bra information om aktiviteter (börjar komma i gång efter pandemin), medicingenomgångar och måltidssituation m m. Genomgående benämns omsorgstagarna som ”kunder”, vilket vi tack och lov inte säger i kommunens verksamhet.

Igår omsorgsnämnd. Den varade i fem timmar. Mycket information. De få beslutsärendena visade sig ta avsevärd tid. Bakgrunden är att MP lämnat Blågröna och då har allianspartierna inte majoritet längre. Om MP-ledamoten och SD-ledamoten stödjer S+V, så har dessa majoritet. Första ärendet det skulle kunna hända handlade om tre LSS-boenden i Nytidas regi som ska ut på upphandling. S+V överens om att ”ta tillbaka välfärden” och yrkade på att avslå upphandling och ta över i kommunal regi. Här valde MP och SD att stödja upphandling, inte särskilt överraskande. Nästa ärende började det brännas. Julias (S) skrivelse om att låta medarbetarna utvärdera det digitala verktyget som styr personalen i hemvård och hemtjänst, deras arbete och omsorgstagarnas väl och ve. S+V överens här också – en kartläggning av vad personalen anser och skulle vilja ändra på kan ju inte vara fel. Men det var det enligt de blåa (M+L+C+KD), riktigt rejält fel. Här hade vi med oss MP. Så hur skulle SD ställa sig? Ja, efter mycket diskussion, ajournering och många repliker så blev det en bordläggning med tillägg av några meningar som jag inte har i huvudet. Det var SDs förslag som de blåa köpte. Bordläggning betyder att nästa möte kommer skrivelsen upp igen. Nu blev det 8 – 7 i SDs favör. 1 juni blir det definitivt beslut. Det går inte att bordlägga igen.

Idag regiongruppsmöte på förmiddagen. Mycket att prata om inför budgetmöte i juni och valprogram. I kväll årsstämma med ABF. Inom kort 1 maj och sedan Pride. I morgon fyller min äldsta dotter år. Hon föddes i Lund och det var väldigt fint väder kring Valborg.

 Carin Högstedt

Växjö 20220428

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se