21. apr, 2022

Kaos, klimat, miljö, 0-vision, hedersvåld, bostadsprogram i fullmäktige

Det vackra vädret fortsätter men med lite blåst. Vitsipporna blommar och i rabatten kejsarkronan, lika pampig som sitt namn. Bortöver på Växjöbostäders område står de maffiga träden utmed stranden, skyhöga. Maken L och jag kallade dem ”de afrikanska träden” från första stund. Vet inte vilka sorter alla är men al finns och från min utsikt ser en björk ut att omfamna ett annat träd. De är verkligen höga och nu på väg att utveckla bladen.

Denna dag full av möten från 13 och framåt. Fyra på rad och tre ska jag hinna med. Trevligt – bl a årsmöte med Kulturarvscentrum och styrelsemöte med ProLiv Kronoberg på Vida Arena inklusive lunch. Och mellandottern har födelsedag!

Den stora händelsen i veckan har dock passerat: Kommunfullmäktige i tisdags. Tog en dag att försöka smälta. Började bra med beslut i rask takt. Vi i V hade flera motioner, vi voterade och förlorade förstås. Utom i fråga om bostadsförsörjningsprogrammet, som vi tyckte var väldigt klent och saknade väsentlig information. Det är lag på att ha ett sådant här program i kommunerna. Här fick vi stöd av S och fick igenom återremiss för kompletteringar genom en s k minoritetsåterremiss. I fullmäktige räcker det med en tredjedel av rösterna för att få igenom en återremiss eller bordläggning. Våra 24 röster räcker alltså.

Så började det kärva i leden. En SD-motion om att IOGT skulle bli av med sitt kommunala bidrag för att föreningen inte vill hyra ut lokaler till SD. De tog väldigt illa upp och att alla andra partier med rätta ansåg att IOGT själva bestämmer vilka de hyr ut till hjälpte föga. Den här frågan tog tid, mer tid än de miljö- och klimatmotioner från (V) som beslutats om tidigare och – är min känsla – mer tid än S-motionen om 0-vision mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer, som naturligtvis fick stöd av (V) men ändå inte klarade ett bifall, då de styrande inte ansåg att det behövs en 0-vision. Ja, det finns många skäl att se fram mot ett regeringsskifte i kommunen! Har börjat räkna dagarna.

Ett hätskt meningsutbyte där den politiske vilden stod för vilda anklagelser om både ärendet och annat. Så var det dags för att besluta om inkomna interpellationer får ställas. Fullmäktige ska enligt kommunallagen ta ställning till om en interpellation handlar om det som en kommun är ansvarig för m m. ”Vilden” hade lämnat in flera interpellationer och två av dem fick inte ställas enligt ordföranden och presidiet. Naturligtvis har de kollat med jurist etc. Det är synnerligen ovanligt att avslå en inlämnad interpellation. Normalt är ju  ledamöterna seriösa! Här gick det snett. ”Vilden” (en tidigare SD) blev oförskämd för att utrycka det milt, speciellt mot ordföranden i fullmäktige och kommunstyrelsens ordförande.

Sista ärendet var min interpellation om läget beträffande det hedersrelaterade förtrycket och våldet. Ordföranden i Nämnden för arbete och välfärd hade svarat på mina frågor, som skrevs i januari när 20-årsdagen av mordet på Fadime gjorde detta ämne ännu mer aktuellt. Ordföranden och jag hade ett utbyte. Jag såg på talarlistan att vi hade anledning att ”hålla ihop” och hennes svar var f ö bra. Nu brakade ”vilden” m fl loss. Ilskan riktade sig inte mot mig, inte mot ämnet heller, utan mot att presidiet släppte fram min interpellation men inte andra som på något sätt skulle vara av samma sort. Det blev kaos. Starka känslor från olika håll. I (V) har vi haft som policy att inte gå i svaromål på skit, eftersom det uppenbarligen triggar till ännu värre skit. Men det finns gränser för vad vi ska tvingas lyssna på, som en kvinna sa och gick därifrån. Ordföranden har ett helsicke. Det är ju hela tiden en avvägning mellan yttranderätten och hets mot folkgrupper och enskilda ledamöter. På alla år i fullmäktige kan jag inte minnas något så vedervärdigt som detta möte. Men också detta kommer att lösa sig efter valet! Jag förstår att de som står på valsedlar och är nya kan bli tveksamma, ja rädda, när de läser om eller ser vad som händer i Växjö fullmäktige och har hänt på senare tid, men det är ett undantag, tack och lov. Detta är en beskrivning av hur jag upplevde mötet, mitt i smeten. Fick i alla fall in både inledning om Fadime och en avslutning för att något ta udden av fördomar om hedersförtryck. Men det är inte det som går till historien.

Carin Högstedt

Växjö 20220421