24. feb, 2022

Krig. Dårar styr världen. Lovdag med barnbarn, Pris till hemvårdsgrupper.

En dryg timmes promenad med Kommunnytt. Så skönt ute. All snö borta men det lurar ny till natten enligt SMHI. Fortsätter utdelningen i morgon.

Nyss hemkommen från träff med Lärarförbundet, fem representanter mötte fem V-partister. Intensivt utbyte av aktuella frågor i en och en halv timme. Självfallet mycket om upplevelsen av de digitala systemen IST och Sait, hanteringen från den politiska och förvaltningssidan. Också om Tävelsås skola och bristen på lokaler där. Fritidshemmens brist på behörig personal är oroande.

Gårdagens sammanträde med omsorgsnämnden inte så upphetsande. En votering endast: Min skrivelse om att utreda om det finns önskemål om mer tid med hundarna från omsorgstagarna och i så fall erbjuda det. Ett vagt svar från de styrande. Jag yrkade bifall till min skrivelse och fick stöd av S och SD. De styrande M+L+C+KD+MP vann med 8 mot 7. Mötet startade med något mycket trevligt; prisutdelning till Dalbo och Sommarvägens hemvårdsgrupper för att de hittills lyckats bäst med målet för kontinuiteten. Så bra! Båda de grupperna har jag deltagit i studiebesök hos, men det var ett tag sedan. Dags att göra om och höra närmare om hur de arbetar. Det var för övrigt (V) som motionerade om kontinuitet max 10 personal per omsorgstagare under en 14-dagarsperiod.  Beslutet blev – efter några pinsamma turer – 11. Det ska genomföras i etapper under ett par tre år.

Ett privat särskilt boende, Norrelid, var inbjudet att informera om sin verksamhet. Ligger i Växjö stad. Bolaget heter Norlandia och har olika verksamheter i flera länder och har 30 år på nacken.  De har gott om aktiviteter och deltar i ABFs ”demensprojekt” som jag tror är framgångsrikt.

I övrigt mycket information om pågående projekt, bl a för att utveckla den palliativa vården. Jag tog bl a upp ett aktuellt ärende, den synskadade 91-åring som ville ha en plats på särskilt boende, fick nej, trots oro för att gå ut, dålig hälsa och känsla av isolering.  Överklagade och fick rätt. Skulle vilja utifrån det exemplet veta mer om hur kommunala myndigheten och den rättsliga instansen skiljer sig åt och om kommunen kommer att döma annorlunda på grund av detta fall.  Hoppas kunna få svar vid annat möte. Bokslutet för 2021 slutade på plus 91 miljoner kronor!

Sportlovsvecka och barnbarnen och jag hade en hel dag tillsammans. Vi åt lunch och strövade runt på Grand Samarkand. Tittade på kläder, skor och bokrean. Besök hos tandläkare med dotterson och dotterdotter hade bokat in bowling. Trevligt! Inte så ofta vi gör saker tillsammans. De är ju ”stora” nu med kompisar, fritidsgården och egna aktiviteter.

Krig! Vilka dårar som styr världen! Rysk militär har anfallit Ukraina. Det föreföll alltför makabert för att förverkligas, men det var fel. Nu är det krig.

Carin Högstedt

Växjö 20220224

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se