16. feb, 2022

Haveri i skolvärlden, sjukhus som valfråga, årsmöten, Tallgården, Huseby

Bergfinkar, steglitsor, grönfinkar samtidigt kring fågelmaten. Inte de vanligaste besökarna. Intensiva dagar och kvällar. Men positivt! Många nya medlemmar de senaste åren och när vi träffades i Alvesta Folkets Hus i lördags, så fick vi äntligen ett ansikte på varandra. Mötet var fysiskt men några deltog via nätet.

Vi fick rapporter från kongressdeltagarna som berättade de stora dragen i den nationella valplattformen. Så presenterade undertecknad valberedningens förslag till riksdags- och regionlistorna. Närvarande kandidater presenterade sig. Känner mig trygg i våra val. Definitivt beslut tas på val- och distriktsårskonferens 5 mars. Många nya på valbara platser på regionlistan. Ny kandidat till riksdagen och ett mandat hägrar. Vi har gjort det förut; maken L satt i riksdagen perioden 1998-02.

Så sjukhusbygget och andra regionfrågor under eftermiddagen. Nu har vi tagit de beslut som är Vänsterpartiets yrkanden 2 mars, när regionfullmäktige tar det historiska beslutet om nytt sjukhus. Som det ser ut har vi ingen framgång, men viktigt att medborgarna får kunskap om att det finns inte bara ett alternativ, Räppealternativet. Vi kräver i första hand återremiss för en fördjupad utredning av alternativ CLV, bygga till och om nuvarande sjukhus. Återremiss också för att låta frågan vara öppen över valet. Också för säkrare ekonomiska beräkningar av de båda alternativen. Utredningen ska pågå minst till regionfullmäktiges möte 21/9. I andra hand – när återremissen fallit (som det verkar nu) så är vårt sakyrkande att påbörja etapp 1 på CLV. Nuvarande detaljplan medger ett bygge av s k L-huset, helt enligt regionens planering, innan Räppe dök upp på den politiska scenen.  Påminner för övrigt mycket om tillvägagångsättet för Växjö kommuns nya kommunhus. Planerades och byggdes mellan två val.

Så årsmöte med V Växjö. Återigen ett fysiskt möte på Tallgården, Araby. Så fina lokaler den här mötesplatsen har fått efter renoveringen! Nya ansikten som bara flimrat förbi på teams eller zoom tidigare. Inleddes med poesi och underhållningen var också diktläsning. Den långa dagordningen avbetades, valen av styrelse och andra uppdrag flöt på. Gamla styrelsen omvaldes – en lämnade – och två nya valdes in. Jag har precis skickat ett referat till ”noterat” i tidningen och sedan väntar protokollet på att bli skrivet, av mig. Väldigt bra service och goda smörgåsar på Tallgården. Har alltid känt mig hemma där för övrigt. Ska bli tätare besök nu framöver. Men fortfarande försiktig och lite rörelsebegränsad. Vill inte ha covid på några villkor.

Igår kommunfullmäktige. Sex timmar. Långlånga inlägg, vissa verkade vara inövade valtal om hur bra och hållbart allt är, t ex skolmaten. Ja, jag var inte i form, arg inombords, elak. - Hur kan lärarnas kunskaper om hur deras digitala verktyg inte fungerar nonchaleras så totalt? Hur kan det komma sig att ledamöterna i utbildningsnämnden undanhållits information om läget? Hur mycket energi och tid har eleverna gått miste om på grund av att ”lärplattformen” inte fungerar för deras lärare? Hur många fel finns i närvarostatistiken? Hur kan de styrande ( i M framför allt ) skylla lärarna för bristande förmåga att hantera det digitala systemet? Helt otroligt alltihop.

Nu har dock tonen blivit ödmjukare; det är inte lärarnas fel, det är det digitala systemet som brister. Allt ska utredas, kanske blir det ny upphandling. De ska träffa lärarfacken. Så sas det igår av ordföranden (M).

Väldigt sent påtänkt. Det krävs grävande journalistik av Smålandsposten för att få upp haveriet på dagordningen. När lärarna skickar 13 sidor information med brister i systemen, så kommer det inte upp i nämnden. Den s k styrkedjan fungerar inte i ett så otroligt viktigt ärende, som berör alla lärare och alla elever från förskola och uppåt.

Ikväll är det årsmöte med Bibliotekets Vänner plus föreläsning av Margareta Petersson om ”Kärlek, kvinnoroller och koloniala drömmar”, en ny bok som handlar om Huseby i världen. Ska bli spännande att höra om detta, som har sin grund i en unik brevsamling som hittades på Huseby bruk 2008.

Carin Högstedt

Växjö 20220216

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se