2. feb, 2022

Allt jag fått lära mig, regionfullmäktige rapport, digitalisering och medborgarna

Tre talgoxar, tre blåmesar, två koltrastar, sju gräsänder, en kråka, en skata, en kaja – det var lätt att räkna fåglarna i stormhelgen. De drog kanske till skogs. Idag fullt med bergfinkar och vinterns första domherrar.

Läste ut Tara Westovers ”Allt jag fått lära mig”, en självbiografi om uppväxten i en mormonfamilj. Stark, intressant, en otrolig berättelse om hur hon som aldrig fått gå i skola mot alla odds och familjens åsikter söker sig till utbildning när hon är 17. Med hemska konsekvenser.  Kan bara rekommendera boken. Finns i pocket.

Har idag följt regionfullmäktiges sammanträde. Inte suttit i möte men följt sändningen på Öppna kanalen och varit beredd att rycka in som förste ersättare om någon av Vs ledamöter behöver lämna mötet. Det blev inte aktuellt idag. Jag lyssnade nästan till slutet, sex timmar. I början väldigt lugnt. På ledamöternas frågestund kom bara två frågor, båda från (V). Första handlade om svårigheten att komma i kontakt med vårdcentraler ibland. Svarande, Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, medgav dålig tillgänglighet beroende på pandemi och sjukfrånvaro. Pågår tankar om organisationsförändringar m m. Andra frågan var hur statsbidrag till kvinnors hälsa fördelats på förlossningsvård och t ex våld mot kvinnor. Samma ordförande blev svaret skyldig. Kanske finns svar nästa gång?

Information om coronaläget av regionstyrelsens ordförande – 33 på sjukhus och stor smittspridning. Inga frågor på det.

Information om nytt sjukhus finns alltid på dagordningen, men intet nytt rapporterades idag och inga frågor ställdes. Lugnet före stormen till 2 mars, när beslutet ska tas om sjukhuset!?

Två ärenden av intern karaktär: Revidering av fullmäktiges arbetsordning och digital utrustning till de förtroendevalda. Nu började diskussionen komma igång. Revideringen innebär att fullmäktiges möten kan förläggas till andra orter än Växjö. Bra så.

Biblioteksplan för Blekinge-Kronoberg. Många inlägg och hög samstämmighet om planen och speciellt läsandet för barn och unga. Tre S-kvinnor deltog i diskussionen. Frida (S) ville att skolbiblioteken ska omfattas av planen. Så är inte fallet nu.

Mariana, tjänsteperson, informerade livligt och uppskattat om Yrkes-SM som ska vara i Växjö 10-12 maj i år på Arenastaden. Målet är 20 000 besökare. 58 yrken ska exponeras och innehållet är kompetensutveckling, rekrytering och också tävlingsmoment. Många ledamöter yttrade sig positivt, ställde frågor och en moderat sa att det kommer att gå ”gratis bussar” till mässan. När vi har pratat om gratis bussar brukar vi få höra från borgerliga hållet att ingenting är gratis. Vi har därför bytt till ”avgiftsfria”...

Så följde en motion från (SD) om Alternativ till digitalisering, det vill säga när regionen  annonserar eller informerar, så ska även den gruppen som av olika anledningar inte är digital  ha rätt till information på annat sätt. Det är ju en medborgerlig rättighet helt enkelt, men funkar inte alltid. Förslaget från styrelsen var avslag, men nu hade det tänkts efter och motionen blev positivt besvarad. Alla partier var ense om det. Avslaget berodde på en inte helt perfekt formulerad att-sats i motionen.

Så startade interpellationsfrågorna och svaren, det vill säga skriftliga frågor om aktuella frågor i verksamheten. Den första var SD.s och handlade om screaning av tarmcancer och varför Region Kronoberg ännu inte har kommit i gång med det. Till hösten blir det, upplystes, nästan sist i landet kan konstateras.

Så var det V.s tur och frågor om tandhälsan. Blev mycket diskussion och - jo, tänderna tillhör kroppen, det var man ense om, men tolkningen av vad det innebär i verkligheten kan vara olika. Två nya kliniker har öppnats och därför har kostnaderna ökat.

Sista frågan för dagen löd: Varför ökar administrationen i Region Kronoberg? Här hettade det till. Svaret på S-frågorna från regionstyrelsens ordförande var säkerhet, IT, anställning av utvecklare, nya sjukhuset, trafik… Inte vårdval och privatiseringar. V-ledamot reagerade direkt och menade att otvivelaktigt medför vårdval och privatiseringar ökad administration. En S-ledamot påminde om förra perioden när S+V+MP styrde så ställdes de till svars av de borgerliga på vartenda möte om ökad administration och skulle spara fem miljoner. Så var är sparkraven nu? Här bröts för lunch.

Och efter lunch var det en föreläsning av Dino Viscovi, forskare på Linnéuniversitet, på temat Digitalisering och medborgarna. Så bra! Så många vi är som känner skam för att vi inte begriper språket, känner osäkerhet och av ekonomiska skäl, sjukdom och/ eller ålder inte kan hantera alla appar etc. Jag säger ”vi” för jag har svårigheter att förstå instruktioner, alltid varit så, och det tar tid att beställa något t ex och tid som jag inte tycker jag har så gott om.  Tack Dino!

Sammanfattningsvis: God stämning på mötet. Att sitta i lugn och ro och lyssna ger en hel del kunskaper om många olika ämnen. Om nya kandidater till regionfullmäktige lyssnade, så tror jag inte någon skulle bli avskräckt. Och om V-kandidater - stolta över V-gruppen!

Växjö 20220202

Carin Högstedt

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se