29. jan, 2022

Sjukvårdsbrister och flytt av sjuka mellan olika sjukhus, fågelräkning

Lördag i väntan på stormen Malik och Kulturnatten. Men vid granskning av SMHIs varningskartor, så ser det ut som att Malik inte kommer till Växjö utan håller sig mer sydväst ut. Fågelräkning pågår. Lätt räknade hittills idag. Sju gräsänder, ett par talgoxar och en koltrasthona. Kikare till hands ifall något spännande dyker upp i snåren.

Bra skriven info i DN idag om hur svårt sjuka patienter flyttas runt till olika sjukhus för att över huvud taget få en plats. Graf som visar flyttning av IVA-patienter och hur dessa tillfällen ökar dramatiskt. Visar också att av de nordiska länderna har Sverige minst antal IVA-platser per 100 000 invånare. Resursbrist, ond cirkel. Ont om personal, ont om platser och anhöriga och svårt sjuka patienter blir lidande. Så de 11 miljarder som regeringen nu avsätter till fler vårdplatser, mer utbildning för befintlig och ny personal, bättre arbetsmiljö och kortare köer m m är oerhört behövd och välkommen. Frågan är hur den långsiktiga finansieringen ser ut? Bristerna är dokumenterade och permanenta, inte tillfälliga. Det är faktiskt ovärdigt ett ”välfärdssamhälle” att flytta runt svårt sjuka människor. Hur har det kunnat tillåtas att bli så här?

Framåt kvällen tänker jag åka in till Kulturnatten och främst stadsbiblioteket. Där är prio 1 att lyssna på biskopen, universitetsrektorn och landshövdingen när de samtalar på temat Liv och läsning. Kl 18.00 i sal Galaxen (i källarvåningen), max 45 publik. Det är Bibliotekets Vänner som arrangerar.

Skriver inte mer nu. Känner att jag vill studera och räkna fåglar medan det är ljust. Liv i luckan nu.

Carin Högstedt

Växjö 20220129

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se