29. dec, 2021

Fimpa för gott! Trafikunderhåll kontra nybyggen, stad och land, den galna människan

Onsdag förmiddag 29/12. Ser i de kortfattade dagböckerna att 2015 samma dag åkte maken L och jag till Lund och hälsade på barnbarnet, makens sondotter med familj. Det var samma temperatur som idag, runt 0 grader. 2016 var vi på Teneriffa, en av de sista resorna tillsammans. Maken L hade en hemsk hosta och på mitt enträgna tjat så kontaktade han en närbelägen sjukvårdsklinik. Blev inlagd ett par dygn för hög risk för lunginflammation. Suveränt bemötande och behandling på kliniken.

Läser morgontidningarna noggrant. Insändarsidorna i Smålandsposten är intressant. VD och samhällspolitisk chef för Transportföretagen skriver under rubriken ”Markaryd, Ljungby och Växjö har länets sämsta vägar”. De saknar en långsiktig underhållsplan för länets och Sveriges befintliga vägar. Saknas också resurser. I hela Kronobergs län är drygt 22 % av de statliga vägarna i dåligt eller mycket dåligt skick. Stad och land slits isär som läget är. Dubbla beloppet till underhåll skulle behövas. Det finns mycket fakta i artikeln skriven av Marcus Dahlsten och Tina Thorsell. -Men det läggs ju fler och fler miljarder på infrastrukturen? Det säger också avgående chefen för Trafikverket, Lena Erixon i en intervju  i SvDs näringslivsbilaga: Den dystra verkligheten är att det finns vägar som har sprickor, potthål, spår i vägen. Skulle behövas mer än anslagen för att hejda att underhållsskulden växer ännu mer. Lena Erixon menar att det alltid är svårt att argumentera för underhåll. I politiken är det mer intressant med nya investeringar än att laga de som finns. Lennart Turesson, också Smp idag, skriver om ”Det finns inget parti som gynnar landsbygden”. Denne man skriver alltid tänkvärt och konkret. Ett av de förslag han lägger fram idag är det enkla, men ändå så svåra uppenbarligen, att ”Omfördela Trafikverkets resurser så att en större del av dess satsningar på redan bra riksvägar tillfaller landsbygdens dåliga vägar.” Jag tänker på hanteringen av väg 941 i Kronobergs län. Handlar om en mindre investering i en väg som betyder mycket för näringslivet, tunga timmertranporter t ex. Får inte gehör. Jag ställer det i kontrast till satsningen på Trafikplats Fagrabäck för kanske 700 mkr eller mer (?), djupt omhuldat av alla partier utom (V).  Nu har regeringen ställt sig bakom projektet, som strider mot alla klimat- och miljömål på alla nivåer. Och det är jubel i busken i kommunens ledning. Minst två års (jag har sett uppgiften tre år också) byggprocess och mängder av betong. I media har jag sett att vissa skribenter tror att nuvarande Fagrabäcksrondell ska bli större och bättre; det blir TRE rondeller när trafikplatsen är klar. Allt för bilismens framfart. Det finns alltså resurser. Det är fördelningen av dem som felar, fördelningen stad-land och underhåll-nybyggnad plus att låta klimat- miljömålen styra i praktiken.

En annan skribent i Smp tar upp rökningen och fimparnas konsekvenser för klimat och miljö. Varje år slängs ca 4 500 miljarder fimpar på marken i världen!? Förutom rökningens medicinska konsekvenser så finns direkta negativa effekter på naturen. Läser att nu ska skräplagstiftningen även innefatta förbud att slänga fimpar på marken. Det kan bli böter. Kan inte sluta fundera på varför fimparna undantogs i lagstiftningen från början? Helt obegripligt. Å andra sidan. Vilken effekt har lagen haft? Hur många har fått böta? Inte många meter vi kan gå utan att se större eller mindre mängder skräp i vägkanter och diken, på gator, vid busshållplatser… Trots upplysning om hur farliga burkar och plast är för djuren t ex. Rubriken ”Den galna människan” på Börje Svenssons insändare i Smp om de hiskliga militära satsningarna i världen – 4 900 miljarder kronor – är passande i stort som smått.  Avslutar med en uppfriskande ledare i Dagens ETC (29/12) av Johan Ehrenberg: 10 brutala fakta så att du slipper bli en suv-dåre”. ”Vad annars är du om du betalar en miljon för att dagligen exponera dig som planetförstörare?”  ”Tänk dig att suvarna bildar en nation. Då skulle den vara världens sjätte största utsläppare – med 900 miljoner ton koldioxid”. Dagens ETC blir bättre och bättre. Mer grävande journalistik och ledarna ofta suveränt intressanta. Tidningen har uppmärksammats, ökar sitt underlag av prenumeranter och förtjänar det.

En förbipasserande tipsade om att gräsänder tycker om havregryn. Det stämmer. Det tiotal som är här får både havregryn och korvbröd nu. Tassi, min katt, tar sin uppgift att bevaka vårt revir, altanen, på allvar. Jagar i väg dem om de är nära in på, om hon kommer åt. Men de flyger inte långt. Och kommer snabbt tillbaka.

God fortsättning!

Carin Högstedt

Växjö 20211229

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se