11. dec, 2021

Hej då djurförsök! Dubbelbeskattning av hyresgäster - Växjö kommun utmärker sig

Mer snö. En plusgrad. Hackspett på besök vid fågelmatare. Den vanliga hackspetten som heter ”större hackspett”. Nederbörden är något mitt emellan snö och regn.

Ägnat halva denna dag till att städa köket, rätt så grundligt. Skönt. I morgon kommer Thomas, min mellanbror. Då är det i alla fall julfint och rent i köket.  I övrigt läst handlingar till omsorgsnämnden i veckan och likaså kommunfullmäktige. Två stora ärenden på fullmäktige: Ny översiktsplan för hela kommunen och detaljplan Rimfrost, som är plan för det nya sjukhuset i Räppe. Om det blir något sjukhus där. (V) har flera ändringsförslag för översiktsplanen, bl a mer hänsyn till jordbruk och jordbruksmark. Vad jag kan se så är vi enda partiet som har några ändringsförslag på hela planen. Vi har också en interpellation om det faktum att de styrande M+C+L+Kd+MP beslutat att låta hyresgästerna i Växjöbostäder lämna över 120 miljoner/per år till kommunen. Vad görs för dessa pengar? Varför ska hyresgästerna belastas med dubbelbeskattning? Det blir intressant att ta del av svaren på en lång rad frågor. Tyvärr verkar tillvägagångsättet vara lagligt, något som riksdagen borde ta itu med.  Växjö kommun utmärker sig med att ta ut mest eller nästintill mest från sitt allmännyttiga bostadsbolag. Växjöbostäder utmärker sig genom att kräva högst hyreshöjning, 4,3 %.

”Hej då djurförsök!” skriver tidningen Djurens rätt. EU-parlamentet tog beslut i september att en strategi för djurfria försök ska tas fram, med tidsplan och mål. Ja, jag försöker vara positiv och tro på att det blir gjort. Men föreningen Djurens Rätt startade för 139 år sedan. Redan då var utfasningen av djurförsök en huvudfråga. I tidningen finns ”politikerkollen” som ställer frågan om partierna är beredda att lägga mer pengar för att forskningen ska komma fram till att bli djurfri. -Tydligt ja, säger moderaterna, miljöpartiet, sverigedemokraterna, vänsterpartiet. Ger lite olika stora summor, men i alla fall mer än regeringen. Tidningens sida ”Framgång/bakslag” redovisar som en framgång att Volvo ska bara göra elbilar från 2030 och de ska vara läderfria av djurskyddsskäl.

Bibliotekets Vänner hade både styrelsemöte och föreläsning i onsdags. Vi planerade vårens föreläsningar m m (nu är Göran Greider på gång igen) och hade vi Sverker Sörlin på programmet. Han skulle kommit men blev förkyld och lämnade återbud samma dag. Gick dock att ordna; Sverker ställde upp på att delta via länk. Gick bra! 60-70 personer i publiken lyssnade på hans syn på och forskning kring begreppet bildning. Några år tillbaka hade vi fått ställa in vid plötslig sjukdom.

Omväxlande vecka med flera föreningsmöten, intervju av student, som ska göra arbete om jämställdhet, regiongruppmöte och diverse digitala möten. Oroväckande smittspridning och restriktioner på gång. Dock – Sverige har mindre smittspridning just nu än flertalet länder i Europa. Hoppas det håller i sig. Känner mig lugn för egen del med tre doser och vaccinbevis.

Ha en fin tredje advent!

Carin Högstedt

Växjö 20211211

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.högstedt@vaxjo.se