27. nov, 2021

Fönsterputs, hållbarhet, NPF och skolan, lägre tröskel till bostad, dubbelvaccinerad

Lördag eftermiddag. Redan mörkt. Har adventsputsat 8 av 13 fönster. Resten tar jag i morgon. Fått upp ljusslingor ute och några ljusstakar inne. Nu regnar det, på fönstren. Träffat mina barnbarn i Gasslanda. Deras farmor och jag var där på fika. Mycket diskussion om julklappsinnovationer. Den traditionella ceremonin ska bort (som varje år!) och något annat lekfullt införas. OK. Det blir bra. Fast jag har redan en önskelista… Allting kring julen har alltid löst sig.

Kommunfullmäktige i tisdags blev som väntat inte så långt. Få beslutsärenden. Fick till slut svar på mina interpellationer om dels hållbarhetsprogrammet, dels barnen med NPF-diagnosers skolgång – eller inte skolgång. ”Hemmasittare” finns det alldeles för många och av dem är just barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) överrepresenterade. Skolan förmår inte möta dessa elevers behov fullt ut. Det är både enkla saker till åtgärder som brist på utbildning och kunskaper som brist på tid inom personal. Enligt samtal med anhöriga. Det blev debatt och flera inlägg från församlingen. Målet, att varje barn ska gå till skolan utan rädsla eller oro, verkar alla partier vara ense om; frågan är hur orden omsätts i handling. Det framkom dock att all skolpersonal nu får utbildning i bemötande. Bra så långt.

Även hållbarhetsprogrammet, de vackra orden och målen i det jämfört med verkligheten blev det debatt om. Också här är nog de flesta partier (inte SD) ense om målet i Agenda 2030, men takten är inte hög enligt min mening. Det är lätt att skriva ”delningsekonomi” men verkar omöjligt att införa en fritidsbank i Växjö kommun. Till exempel. Arbetet med att ställa klimat- och miljömål i upphandlingarna går trögt, av för mig obegriplig anledning. Varför ställs inte krav på solceller, när privata byggare anlitas? På punkt efter punkt har (V) legat i framkant, varit tidigt ute med förslag som blivit hänvisade till hållbarhetsprogrammet - som är bra – om det fullföljs. Ta hjälp av ungdomarna, ta initiativ till ett ”ungdomsråd” som kan höja energin och aktiviteten för att komma ur klimatnödläget, menade jag.

Min partikamrat Maria hade en interpellation om jämlikhet i skolan. Hon ställde frågor som till exempel hur lärartätheten ser ut på olika skolor, hur ser lärarbehörigheten ut, hur många klasser har tvålärarsystem? Också här blev det diskussion. Ämnet är ju synnerligen aktuellt. Växjö kommuns skolor har sjunkit ännu lägre i Lärarförbundets ranking. Här är det skilda åsikter om t ex det aktiva skolvalet. Jag var nöjd med V.s insatser på fullmäktige, när jag åkte hemåt. Skulle egentligen vara på V Kronobergs styrelsemöte, men behövde lite andrum inför morgondagen för då

 var det regionfullmäktige, från 9.00 till 17.00, alltså ingen mastodonthistoria men många timmar. Tjänstgjorde som ersättare.  Bra att idén om att annonsera fullmäktige på hemsidan och inte i pressen inte blev så långvarig. När det begav sig var det bara (V) som ville fortsätta med annonser i tidningarna. Nu hade de bytt sida och insett att det finns de som inte är digitala och kan titta på regionens hemsida. Och även om tillgång till hemsida, så hur många går in för att se när regionfullmäktige ska sammanträda?  Men många läser lokaltidningar.

Många voteringar. De slutar nästan alltid 37 – 24. S+V samlar 24. M+C+L+KD+SD samlar 37. SD ingår inte i styret men röstar som om de gjorde det. MP hamnade under gränsen 4% förra valet. Som ni förstår krävs det många vänsterröster för att åstadkomma ett nytt styre i Region Kronoberg. Men en SD-motion om att språktolkar inte ska vara avgiftsfria avslogs med 8 röster (SD.s) mot 53. Det de ville är faktiskt inte ens enligt lagen.

Så hem för att skriva inlägg till Kommunnytt och iväg tidigt till Omsorgsnämndens utbildningsdag och sedan sammanträde. Lång dag med intressant information och, tror jag, fyra voteringar. Vi i S+V hade olika mening om delade turer, om internbudgeten och om V-skrivelserna om högre ambitioner för omsorgstagarnas nöjdhet och om lägre tröskel för att få bo på särskilt boende. Här ställde sig en ny ledamot från SD på vår sida i flera voteringar. Då blir resultatet 8 till de blågröna och 7 till oppositionen. Men nära skjuter ingen hare. Fler röster på vänstern behövs för att rubba styret och åstadkomma ett hållbart arbetsliv såväl som kvalitetshöjning inom omsorgen.

Mötet slutade så jag hann precis till vårdcentralen och fick vaccin mot influensa och tredje coviddosen, en i vardera armen. Ont i ena armen och lite hängig igår men inget allvarligt. Skönt att det är gjort.

Fortsatt fin helg och första advent!

Carin Högstedt

Växjö 20211128

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin Högstedt@vaxjo.se