29. okt, 2021

Trygghetslarm, Nära Vård, 37-24, klimatnödläge, synproblem, klimatnödläge

Oj! Fullmatat hela veckan. Hemmet förfaller. Men nästa vecka höstlov och tre helt fria dagar plus helgen. Då ska allt tas igen: städning ute och inne, förrådet. Sociala kontakter, utställningar, läsa ifatt tidningar, skriva motioner… Självfallet omöjligt men tankarna går så.

Givande och jättetrevligt möte med Fridays For Future FFF) i måndags kväll. 13 personer och utbyte av tankar kring hur vi kan åstadkomma hopp hos mänskligheten och främst den unga generationen, de som ska ta över, barnbarn. Vi är ense om att omställningen till hållbart leverne går för långsamt. Så hur göra för att klimatnödläget ska tas på samma allvar som Covidnödläget? Vad kan politiken driva av de förslag som rörelsen FFF tar fram? På ett par timmar kommer det upp en hel del trådar att dra i. Hur tas förslag upp i kommunen? Ja, under flera år fick alla miljö/klimatmotioner svar att de hänvisades till arbetet med ett hållbarhetsprogram. När det mycket fina Hållbarhetsprogrammet är klart hänvisas förslag till att det finns med i programmet. Och där står mycket bra saker, men vad händer i verkligheten? Det handlar min interpellation till ordföranden i hållbarhetsutskottet om. Den kommer upp nästa kommunfullmäktige. Bra med direktkontakt med personer i FFF.

Fick tid hos optiker. Inte undersökt synen sedan 2019, visade det sig. Tydlig obalans mellan ögonen, ser sämre på det o-opererade ögat. Remiss till syn på sjukhuset. Bra! Är med i valberedning inom föreningen Noaks Ark (NA). Möte efter besöket hos optiker. Träffade ledningen för NA, Elli och Farhad. Så skönt att kunna fika ihop och prata om ditten och datten efter dvala i 1,5 år!  Bra samtal med också föreningens ordförande och valberedningen andra hälft närvarande.

Så onsdag med regionfullmäktige i drygt 11 timmar minus lunch och några pauser. Som förste ersättare följde jag via nätet och blev tjänstgörande de två sista timmarna. Det var ett långt och innehållsrikt möte, som var intressant att lyssna på, tyckte jag. Speciellt diskussionen om Nära Vården, som församlingen fick en rapport om. En lägesrapport brukar väcka några frågor och sedan läggas till handlingarna. Men här gick inte att stoppa diskussionen som plötsligt uppstod. – Vad betyder Den nära vården? Vad är det konkreta innehållet? Hur påverkar det behovet av sjukhusplatser? Det sistnämnda är ju väsentligt att veta innan ett nytt sjukhus beslutas. Flera partiföreträdare berättade att de har svårt att svara folk som undrar över vad Den nära vården är. Hur kommer vårdcentralerna att vara utrustade och bemannade när vården är närmare individerna? Det var en behövlig diskussion som inte klargjorde, men visade på behovet av konkretisering. Regionstyrelsens ordförande var beträffande personal mycket tydlig: Fler anställda kan vi drömma om. Många går i pension kommande år och det finns inte personal att ersätta dem med. Förhoppningen är såvitt jag kan se att teknik och digitalisering ska ersätta pensionsavgångna. Nära Vård?

Sju-åtta voteringar tror jag det var och alla slutade på samma sätt: 37 för den borgerliga majoriteten plus SD och 24 till oppositionen S+V. Inget muntert läge. Men med kämpaglöd kan det förändras i valet 2022. Bland annat voterade vi om att införa ett busskort för pensionärer, som ska kosta 200 kr/månad och ge möjlighet att resa så mycket man vill inom länet. Bra för varje pensionär med klen kassa och bra mot ensamhet och isolering. Men de 37 tycker det är bättre med gratis för alla 80+. Samtidigt ska vi stimulera gamla resenärer och nya att åka – just det: buss! Inte heller förslag om sommarlovskort till unga kunde rubba de 37. Märk väl: SD röstade hela tiden på samma sätt som M+C+KD+L.

Igår möte med omsorgsnämnden. Långt möte, god stämning, mycket info, bara en votering. Flera ärenden hade ändrats efter arbetsutskottet, besluten nu bättre formulerade, som vi i S+V ville. Prognos ekonomi för helår är plus 67,3 milj kr! Ett sammanträde ytterligare läggs till nästa år i augusti. Att föreslå 4 månaders uppehåll är magstarkt. Nu är det 3, vilket är mycket det.

V-skrivelsen om att utreda hur trygghetslarmen fungerar i verkligheten och hur snabbt de besvaras avslogs. Här är det 9-6, när SD stöttar M+C+KD+L+MP.  Men på mötet i december ska vi få en redogörelse för larmsituationen… Skrivelsen blev till när en man på ett boende blev sittande på toaletten 1,5 timme. Han kan inte röra sig utan hjälp. Han larmar. Kunde läsas i Smålandsposten. Fruktansvärt, tycker jag. Detta ligger hos IVO nu.  

På mötet fick vi passerkort till plan 3 i nya kommunhuset. Idén att bara ge kort till ett fåtal i varje parti höll inte! Vi ska ju inte behöva be om insläpp varje gång vi ska delta i ett möte. På plan 3 ligger sammanträdesrummen.

Carin Högstedt

20211029

www.carhog14.se

www.maqt.se

@hgstedt

Carin.hogstedt@vaxjo.se