27. sep, 2021

Utlänningslag och barnrätt, familjecentraler, elsparkcyklar, trygghet?

Det gick att förutse – hela ärendet med treårige Tim, som ska utvisas till ett land där han aldrig har varit. Utlänningslagen kontra Barnrättslagen. Jag ställde frågor om detta på en utbildningsdag om Barnkonventionen och lagen i dess anda. Skulle Barnrättslagen kunna användas för barn i asylsökande familjer t ex? Svaret var nej. Gäller alltså inte barn som barn fast födda i Sverige. Kan bara hoppas att Tim får stanna i slutänden och kanske bli ett undantag som blir praxis. ” Har migrationsmyndigheterna till fullo förstått vidden av de risker som beslutet i fallet med Tim innebär för ett barns hälsa och utveckling?” Frågan ställs av en lång rad akademiker inom bl a psykologi och besvarar med ett starkt nej. I SvD Debatt 27/9.

Sett en hel del elsparkcyklar i utmed vägarna Sandsbro - Växjö stad. De har stått snyggt uppställda vid busshållplatser de allra flesta. Smidigt sätt att ta sig fram onekligen!

Studsar när jag läser Blågröna Växjös insändare i Smålandsposten idag om ”Tillsammans för ökad trygghet”. Där står … vi måste komma ihåg att Växjö och Araby under de senaste åren har haft generellt positiv utveckling för tryggheten”. Letar upp årsredovisningen för 2020 och läser: ”Resultatet av årets trygghetsmätning visar på minskad trygghet”. Konkret känsla och oro för brottslighet har ökat jämfört med 2019. – Så vilket år har de som basår? Vilka parametrar avses med uttalandet? Bakgrunden till insändaren är att Blågröna, M+C+L+KD+MP, har beslutat att tilldela organisationen Charity sex miljoner under tre år, för att öka tryggheten i kommunen. Oppositionen S+V sa nej, för det gick inte att få klarhet i vad pengarna skulle användas till enkelt uttryckt. Charity ska lägga lika mycket i potten. Ett exempel på vad som kan göras – i insändaren – är ”fler familjecentraler”. Jag studsar igen. Det är fem år sedan V-motion om familjecentral på Teleborg fick bifall. Den har inte öppnat ännu såvitt jag vet. Om en familjecentral tar minst fem år att få till – vad ska då inte flera ta? Har absolut inget emot att civilsamhället och näringsliv arbetar för trygghet – tvärtom; men nog vill jag veta vad som ska göras innan jag delar ut sex miljoner. Det är en summa för vilken 5-6 lärare kan få anställning under ett år. Eller fältarbetare.

Veckan började med regiongruppmöte (V), som gick snabbt och smidigt. Nästa gång ses vi fysiskt hoppas vi och planerar för. Snart digitalt studiebesök hos ”Goda Hus”, som jag besökt för ett antal år sedan, men tappat greppet om. Blir intressant.

I morgon (28/9) hade maken L blivit 77 år. Vi uppmärksammar den födelsedagen såväl som barnbarns 30/9 och dotter 4/10 på söndag. De som kan besöker graven i morgon.

Carin Högstedt

Växjö 20210927

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se