18. sep, 2021

Bra flyt, boulespel, valfrihet för strokedrabbad 93-åring, LSS och fest

Bra flyt denna lördag! I alla fall hittills. Kallt och blåsigt men inte regn. Uteliv med kalla händer. Från barfota till behov av vantar på ett par dagar. Först Röd lördag på Storgatan i Växjö med lådcykel och Kommunnytt. Anmält en timme och jag var där drygt det. Dock gjorde jag inte nytta utåtriktat utan använde tiden att göra valberedningsarbete. Som sammankallande i valberedningen för Riksdags- och Regionlistorna, så är min tid och mitt huvud fullt av samtal, enkäter och intervjuer med hugade kandidater. Roligt men omständligt och grannlaga. Nu hade jag tur att kunna prata med flera helt nya och intresserade kamrater med flera under den här timmen.

Skulle i väg hem för att min bostadsrättsförening hade invigning av boulebanan, som blev klar i somras. Boulespel, korvgrillning – trevligt! Jag, som aldrig spelat boule överhuvudtaget, hade till och med nybörjartur i spelet. Skulle kunna bli en vana. Vi får se. Vi fick en genomgång av regelverket av expert.

Javisst, Margareta Dahlberg, ordförande i Strokeföreningen i Kronoberg, så rätt du har i din insändare idag (18/9) i Smålandsposten; ”Ovärdigt att en strokedrabbad 93-åring nekas plats på äldreboende”. Och så onödigt. Är det skälig levnadsnivå att inte få den trygghet man vill ha efter stroke och att ha ramlat flera gånger och inte har varit ute ur lägenheten på ett år? Som det beskrivits i media. Precis vad jag också undrar och som Vänsterpartiet i Omsorgsnämnden i Växjö kommun gjort en skrivelse om. Ändra reglerna! Mer humanism i äldreomsorgen!

En annan skribent tar upp Växjöbostäders krav på hyreshöjning med 4,3 %. Detta speciellt med tanke på den sammanslagning av två bostadsbolag som nyligen beslutats och som innehåller ett uttag av hyresintäkter på 120 miljoner varje år för att dryga ut kommunkassan. I debatten som föregått beslutet har vi fått höra och läsa från M+C+L+KD+MP att det nya bolaget kommer att klara både underhåll och utdelning till kommunen utan att belasta hyresgästerna. Vadan då denna höga hyresökning?  Skribenten har rätt: Det borde vara 0, (noll).

Omsorgsnämnden i onsdags tog närmare fem timmar. Delårsrapport med ekonomisk redovisning och prognos. 74,5 miljoner kr i överskott sista augusti. Helt sagolik summa. Mycket statsbidrag är en förklaring. Helårsprognos med hänsyn till semesterlöneskuld = 57 miljoner. Också det en sagolik summa pengar i överskott. Nu gäller att se vad vi kan använda ett alltför stort överskott till, innan pengarna blir ”eget kapital” vid årsskiftet med begränsat användningsområde.

För att något sona ”ensamhetsskulden” till vårdtagare inom LSS har Blågröna föreslagit en ”fest” i dagarna två. Efter mycken diskussion och ajournering  (paus för diskussion) blev nämnden överens. Det blir fest med många olika aktiviteter men det blir också möjligt för enheterna (de olika gruppboendena t ex) att göra aktiviteter för de som inte vill eller kan delta i festen utan vill göra något annat. Det senare ville S+V ha med i beslutet och till slut så gick det igenom. Summa 0,5 miljoner sattes som ram för festen – aktiviteterna, som ska bryta något vi kan kalla ”isoleringsskulden” för den här gruppen vårdtagare.

Möjligheten att från sin lägenhet kunna använda nätet – Wifi – i gruppbostäder LSS har varit en åratal lång kamp, där S+V har drivit på och beslut nu finns. Isolering och ensamhet – där kan nätuppkoppling sannerligen spela stor roll. Men det har tyckts att det finns ju i gemensamhetsutrymmena så… Hoppas att beslutet – om än sent – är verkställt nu. Hade tänkt fråga, men till slut på ett sånt här mastodontmöte, så börjar det bli för mycket. Det är en riskfaktor för demokratin när flera möten ställs in att det blir för mycket på en gång, vilket hämmar debatt och frågor. Kanske bra för en majoritet, men inte för demokrati och diskussion.

Oj, nu har jag skrivit mer än tänkt. Sparar ett ämne. Det är lördag kväll. Har mer att göra och måste äta också.

Jo, nästan ett mirakel, men döttrarna och jag lyckade samlas vid samma tid vid maken och bonuspappan L.s grav igår på årsdagen.  Fint.

Carin Högstedt

Växjö 20210918

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se