8. sep, 2021

Nytt sjukhus blir heller inte färdigt, sjukhus som valfråga, läkarresurser, BB, rasism och bredband

Tätt mellan mötena. Givande sådana. På stan med (V) i lördags var mycket trevligt, vackert väder och bra med folk. Nyblivna medlemmar dök upp vid röda cykeln. Nytt Kommunnyttblad delades ut. Fler ville bli medlemmar. Avslutade med att äta på restaurang. Länge sedan. Fast dagen innan var jag i Öhr och åt på caféet där.

Besökte barnbarnen med familj i söndags. Började dela Kommunnytt i Sandsbro. Ligger nu efter med det, för måndag-tisdag var det planeringskonferens med ABFs styrelse och personal. Heldagar fyllda med planering och grupparbeten, föreläsning av strateg från förbundet på nationell nivå. Villa Vik, några 100 m från min bostad, stod för lokaler och mat. En gång i tiden bodde Kristina Nilsson, operasångerskan, på Villa Vik, fantastiskt ställe vid Toftasjön, som nu är restaurang och konferensplats.

Åkte lite i förväg till nästa möte, ProLivs styrelse som nu testade de nya lokalerna i Räppe, som tillgänglighetsrörelsen hyr. Bra sammanträdesrum, där vi kunde hålla avstånd och service med kaffe av personal i Idé- och kunskapscentrum… Vi bokar in oss där nästa styrelsemöte också. Fysiska möten alltså, ProLiv och ABF. Fick ge mig av lite i förtid från detta också för att delta i styrelsemöte med Vänsterpartiet Växjö. Där är jag sekreterare och behövde vara i tid. Jag deltog fysiskt men två ledamöter var med digitalt. Kommer nog att bli en ofta använd lösning; både och. Till slut kom jag hem och hade då varit på möten i drygt 11 timmar minus tio minuter då jag tittade in till och pratade med katten, som ju är van vid att jag sitter på digitala möten, men är hemma.

Som idag när det var möte med Regionfullmäktige. Det skedde digitalt, men troligen blir det fysiskt i oktober. Fast osvuret är bäst. Jag hade tänkt att följa det hela som förste ersättare, men alla ordinarie skulle komma. Klockan sju blev jag varse att pga sjukdom i gruppen så behövde jag tjänstgöra. Ovanligt lugnt möte och slut redan 12.30. På varje möte med regionfullmäktige får vi rapport om planeringen för nya sjukhuset. Det råder ingen tvekan om att planeringen pågår för fullt och att det är planering för ett nytt sjukhus i Räppe. Ytan i sjukhuset har ökat. I början utgicks ifrån 105 000 kvm. Nu är det 135 000. Skillnaden i kostnad inte beräknad vad jag förstod. En ”gestaltningsplan” framtagen. Vet inte om jag stött på den sortens plan tidigare? Och nu ska arkitekter fylla gestalten med innehåll. Sägs att Länsstyrelsen kräver det för att kunna bedöma detaljplanen!? Allt detta innan beslut om investeringen i sjukhuset, i det befintliga eller ett nytt, är fattat. Det har sagts bli i februari nästa år. I september är det val. Låt sjukhuset bli en valfråga. Det såväl som den ”nära vården” kan bli intressanta ämnen att diskutera. Den nära vården handlar om vårdcentralernas framtida funktion och bemanning med olika läkarkompetenser. Frågorna hör ihop. Lite diskussion och slutsatsen var att inte ens ett nytt sjukhus blir färdigt. Det händer hela tiden nya saker inom vården, som gör att förändringar och renoveringar kommer att pågå oavbrutet.

V-gruppen hade en motion om mer läkarresurser till äldres vård och omsorg. En lärdom från pandemin som Coronakommissionen starkt påtalat. Svaret var så pass positivt att vår Kerstin kunde bifalla det. Kerstin hade också en interpellation om BB och det faktum att Växjös BB var fullbelagt i somras och att födande mammor hänvisades till andra läns BB. Fler barnmorskor behövs helt enkelt. Men är inte lätt att rekrytera. Finns inte barnmorskor i Ljungby så att ultraljud kan tas på sjukhuset där utan föräldrarna får åka till Växjö. Onödiga mil.

Gunnar (L) hade interpellation om det faktum att det förekommer att patienter kräver att slippa sjuksköterskor/läkare med utländsk härkomst. Händer det ofta? Ställs inte samma krav på privata vårdgivare som offentliga? Rasism motverkar integrationen sa Gunnar. Svaret från regionstyrelsens ordförande var att det händer sällan, att ett regelverk är under utarbetande och att det ställs samma krav på privata som den regionala vården.

Ett annat ämne för interpellation var bredbandsutbyggnaden, som Henrietta (S) frågade om. Det är så att målen med 95% täckning är svåra att nå för det saknas pengar. Har alltid varit så. Beslutas om statliga potter, men aldrig tillräckligt. ”Marknadslösningar” har varit och är den våta drömmen. Men varför inte se bredband som en investering i hållbar kommunikation och möjlighet att bo på landet? Som vilken väg som helst?

Nåväl. Slut för idag. Ska försöka skriva protokollet från igår också. I morgon bl a årsmöte med Kronobergsarkivet.

Carin Högstedt

Växjö 20210908

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se