3. sep, 2021

Ingelstads hemvård, Vallhagen Västgötaklimax, höjdpunkt Dino, Lakers, bredden o eliten

Fortsatt sommarväder av bästa sort. Startade den här dagen med två timmars frukost och tidningsläsning. Johan Ehrenbergs ledare i Dagens ETC (3/9) tål att läsas. Stenhård kritik: ”Hur mycket får en försvarsminister ljuga”? Det handlar om kriget i Afghanistan och det svenska deltagandet i det. Det som skulle vara humanitärt bistånd och hjälp till fattiga – blev krigsinsats under amerikansk ledning. -Varför inte en sanningskommission? säger Ehrenberg. Och vad gör Sverige på Mali? Jag hyser all respekt för de som frivilligt åkte till krigets Afghanistan och riskerade livet antingen de deltog i regelrätt krig eller ej. Men vad säger utvärderingen? Jo, det finns en statlig utredning som gjordes 2017. PM Nilsson på Dagens Industri menar att den fullständigt sågar svenska insatsen militärt, socialt och politiskt. PM Nilsson i en ledare  häromdagen.

Svårt låta bli att läsa i DN om Annie Lööfs (C ) oro för regeringskris i höst och diverse krönikor om inrikessituationen och i SvD om ”Vill S någonting mer än hanka sig fram”? Mycket spekulationer, mycken ironi och visst är läget lite oförutsägbart och lite spännande.

I Smålandsposten idag två sidor Opinion (insändarsidor) för första gången på länge. Christine Tidåsen och Anna Gustafsson, två mammor till hockeyspelande tonåringar, skriver varsin artikel om hur Lakers gjort årets gallring av ungdomarna och vilken förtvivlan de icke godkända upplever. Och anhöriga. Rubriken är ”Elitsatsning. Förtvivlade och gråtande föräldrar efter Lakers gallring”. -Var är Barnrättslagen? undrar Tidåsen. VD i Växjö Lakers, Johan Markusson, svarar direkt i tidningen. Meningen är inte att de ratade unga ska sluta spela hockey, men de får vända sig till andra föreningar. Vill Lakers att de ska kunna fortsätta spela på Lakers is? -Ja, säger Markusson. Är det möjligt? -Nej, saknas isyta. Hm. Det svaret har jag hört förut. Det har varit svaret på andra frågor också genom åren. Isyta saknas. Tror att Kultur- och Fritidsnämnden ska se över hur Barnkonventionen som lag följs av bidragsberättigade föreningar. Får barnen/ungdomarna komma till tals i frågor som rör dem (artikel 12)? Till exempel.

För övrigt är krönikan av Dino Viscovi i onsdags SMP) en höjdpunkt denna vecka. ”IT-haverier är inte nödvändiga”. Det handlar om Växjö kommuns sorgliga historia med IT-lösningar i skolorna – som inte funkar, inte är testade av de som ska använda dem, inte är användarvänliga. ”Men så fort det handlar om digitalisering sätts vardagsförnuftet ur spel”. Dino skräder inte orden. Jag blir förb-d som skattebetalare. Vad betalar vi för att få undermåliga, icke funktionella system som förstör arbetsmiljön för lärarna? Hur mycket arbetstid får dålig digitalisering ta från undervisningen?

Trevligt studiebesök på Ingelstads hemvårdsgrupp på förmiddagen. Och lärorikt. 110 omsorgstagare i dagsläget. Mycket landsbygd i området. Enhetschef Sara återkom till det speciella med landet. Långa, smala vägar, risk för krockar med djur. Hon vill att personalen har stora starka säkra bilar. Gärna elbilar, men starka och säkra sådana. Finns inte laddstolpar i området, så det är omöjligt med el fortfarande. Sara och samordnare Mia återkom flera gånger till just stad-landperspektivet i sin redogörelse för verksamheten. Bostadsbolaget Vidingehem bygger nu ett cykelgarage åt hemvårdsgruppen och de har på senare tid fått nya lokaler med vilrum och kontor, vilket saknats tidigare. Vi var nio från Omsorgsnämnden som deltog i besöket. Vi fick inte bara info om hemvårdsgruppen utan även om särskilda boendet Kvarngården och Trygghetsboendet Ingelbo, nytt för i år, enda trygghetsboendet i kommunen. Alla dessa verksamheter ligger intill varandra. Kvarngården firar 50 år idag. Grattis!

Omsorgsnämndens arbetsutskott – möte i onsdags. Analyserar det hela i mitt huvud fortfarande. Återkommer. Nämndmöte om 14 dagar. På mötet i maj hade vi en lång intensiv diskussion om renoveringen av lokalerna på Vallhagen, där Teleborgs hemvårdsgrupp skulle flytta in liksom några dagliga verksamheter. Från oppositionen var vi kritiska till underlaget och bristen på ekonomiska kalkyler, ville återremittera och skrev reservationer. Men det var bråttom hävdade majoriteten, jättebråttom. Så hur har det gått? undrade jag. - Inte alls var svaret. Det kommunala lokalbolaget Vöfab, som skulle ansvara, meddelade att det inte var möjligt. Brist på hantverkare om jag förstod rätt. Västgötaklimax, brukar det kallas.

Trevlig helg!

Carin Högstedt

Växjö20210903

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se