12. maj, 2021

Stadsvandring, "Familjen", daglig verksamhet, FUB, pride utan stora paraden, 9 milj kr

Utefrukost ett par dagar i rad. Hörde göken för första gången i år. Från det vanliga hållet, sydost bortöver sjön. Såg igår skäggdoppingen i strandkanten. Brukar vara ett par som häckar en bit bort. Förra året kom ingen, men nu här! Roligt. Vilken syn när den kommer förbi med alla ungarna på ryggen. Misströstar om igelkottarna.

Det bästa på hela året – Pride Växjö och paraden – som samlat så väldigt många människor – uppmärksammas på olika sätt hela denna vecka. Men inget kan ersätta att gå i paraden och se de täta raderna av publik som viftar med flaggor och är glada. Nästa år? Smittspridningen är hög i Kronoberg, högst i Europa lär det stå på löpsedlarna.

Deltog i litterär stadsvandring i måndags. Så trevligt att lyssna på bibliotekarien Ella Styf som berättade om Esaias Tegnér, Alfred Hedenstjärna (Hjärtats saga), Linné, Birgitta Thulin, Pär Lagerkvist, Viktor Viktor (pseudonym för Elsa Maria Otto) med fler författare från platsen eller med stark anknytning till. Mer kultur: Bibliotekets Vänner hade digital föreläsning med Johanna Bäckström-Lerneby, som skrivit den uppmärksammade boken ”Familjen”. Fungerade bra med tekniken och det är lika så gott att vi vänjer oss vid den här formen av möten/föreläsningar. Ibland en bra lösning. Om vi vill lyssna på en författare från norra Sverige, så är det en billig lösning jämfört med resa fram och tillbaka.

Så fint att Gunnar Pontén uppmärksammas i Dagens ETC 7/5! Han är 96 år och fortfarande aktiv som volontär och att hjälpa flyktingar till språk och integration. ”Jag slutar aldrig!” säger han. Gunnar är från Växjö. Jag brukar träffa honom på COOP och byta lite åsikter. Innan pensionen var han bibliotekarie. Mycket bildad och intressant att tala med.

Idag möte med Omsorgsnämndens arbetsutskott. Mycket diskussion om den dagliga verksamheten och den flytt som planeras till Vallhagen, där tre olika dagliga verksamheter nu är på samma adress och där mer lokalyta ger möjlighet att härbärgera fler. Totalt skulle det kunna rymma 45-50 (”med dragspel”) omsorgstagare. Frågor och svar. De så kallade hemvistena har egen ingång, egna toaletter och det går att äta i respektive lokal. Har jag skrivit något annat tidigare så var det fel, en missuppfattning. FUB har varit med i processen. Berörda omsorgstagare, som ska flytta till Vallhagen, är informerade. Men det finns tid att reflektera ytterligare. Kostnadsuppgifter saknades och det blir ett extra arbetsutskott innan nämnden tar slutligt beslut. Ska åka ut till Annevik, där dagliga verksamheten Sjöpärlan finns, en av de som ska flytta. Det är ett av mina sätt att komma framåt i kniviga ärenden; besök i verkligheten. Den här veckan har jag kört runt i Hollstorp, en by nära Växjö stad som i förslag till ny översiktsplan pekas ut som utvecklingsområde för bostäder. Ja, inte själva byn, men nära, så nära att bybor reagerat och bett om stöd. Vacker landsbygd detta Hollstorp!

Årets arbetsplats i den kommunala sektorn i Växjö: Korttidsboendet Evelid. Grattis!

Seger!!! Från nej till 10 milj kr till personalbefrämjande åtgärder inom omsorgen på förra mötet (förslag från S+V) till att idag ta beslut om 9 milj kr till – just det – personalbefrämjande åtgärder. Nu enighet om att använda utrymme i förväntat överskott, som idag i den ekonomiska rapporten hade ökat till 56.8 milj kr.

24 grader ute. Kvällsmat på altanen.

 Trevlig helg!

Carin Högstedt

Växjö 20210512

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se