22. apr, 2021

Trängsel o dålig ventilation på skolor? Framåt för trygghet i hemtjänsten

Fått klart två artiklar till KommunNytt, som är under produktion idag torsdag efter tisdagens kommunfullmäktige. Ingen trädgårdsarbetardag med endast tre plusgrader. Så det blir bra med skrivarbete och fram mot kvällen digitalt årsmöte med V Älmhult. Ska representera distriktsstyrelsen och delta en timme för sedan börjar min bostadsförenings styrelsemöte. I morgon digitalt studiebesök på särskilda boendet Hagalund. Bra att omsorgsförvaltningen bjuder oss på studiebesök, trots pandemin.

Mellandotterns födelsedag igår. Då, för 53 år sedan, åskade det och var jättevarmt i Saxtorp i Skåne.  Igår när vi talade i telefon med varandra så kom en hagel-/snöskur här i Sandsbro. Kort men intensiv. April är sig likt, osäkert.

Kommunfullmäktige blev långt. Så går det när det är ett enda möte denna vår (i mitten på februari) och sedan inget mer förrän 20/4. Jag var med till 19.15. Inne på sjätte timmen i sträck, när jag faktiskt lämnade mötet. Jag prioriterade en privat händelse, ett besök, som har med släktforskning, författande m m att göra. Nästan otänkbart för mig att göra så men - lyckat! Fick en bok – ”Körverk”, 136 röster från Kalmar län. Lennart Nilsson: När Beach Boys kom till Målilla. Elisabeth Nilsson: Funderingar vid bokhyllan. Korta inlägg från människor i Kalmar län, som ibland kommer långt bortifrån i världen. Utan tvekan intressant.

Vänsterpartiet hade tre motioner att försvara och en interpellation. Det var intensivt. Ställde även frågor på kommunstyrelsens ordförandes coronainformation och partikamraterna aktiva på ledamöternas frågestund.

Frågade om trängsel och dålig ventilation på skolorna. Underlättar ju smittspridningen, som är hög. Förnekades inte problem, speciellt trängsel på gymnasiet Katedralskolan. Förvaltningen har inte lyckats hitta bättre och större lokaler. Men det är andra skolor också som behöver koll och åtgärder. Vilken tid skulle vara bättre att gå igenom varenda skolas ventilation och göra vad som behöver göras? Det är nu som smittan sprids.

Med en motion hade vi framgång: motion om att sätta målet max 10 personal i hemtjänsten per 14dagarsperiod. Efter att fått avslag på detta i omsorgsnämnden i januari, så har det slingerbultats från majoriteten de blågröna, så beslutet är nu max 11. Det har också visat sig med all tydlighet att vilket mått som hittills gällt är diffust. 11 har det sagts, 14 också. 10 ansågs orealistiskt, men hux flux blev 11 genomförbart. I nämnden börjar nu arbetet med att få in ett mål för kontinuiteten i styrdokumenten. Och att leva upp till det. Säger inte att det är enkelt, men ett mål och politisk vilja kommer att underlätta. Inom parentes använder kommunen alldeles för mycket jämförelsen med andra större städer. Om ett nyckeltal som vi inte har uppfyllt kan det låta: Men Växjö kommun har något bättre värde än snittet i större städer. Om vi tar kontinuiteten så har vi lärt oss under pandemin att det är problem över hela landet. Vi kan säga att vi är lika dåliga som snittet, inget annat. Växjö kommun ska vara ett föredöme punkt.

Subventionerna till flygplatsen fortsätter. V-motionen om en ansvarsfull avveckling av klimatskäl avslogs. Bara V och MP tydliga om detta. De borgerliga pratade väldigt mycket om näringslivets behov av flygplats i Växjö – utifrån en utredning som gjordes 2012 (fast de medgav lite föråldrade siffror). Liberalen Nordmark sade faktiskt att det finns en ”smärtgräns” för subventionerna. Undrar var den går???

Carin Högstedt

Växjö 20210422

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt,se

carin.hogstedt@vaxjo.se