6. apr, 2021

Hur många personal ska möta omsorgstagare? Hur mycket missnöje kan accepteras?

Vardag igen. Förrädiskt vackert ute denna morgon med strålande sol. Men iskallt, plus en grad när jag åt frukost. Men i den spirande grönskan springer koltrastar, rödhakar, ovanligt många bofinkar. Två gräsänder ställer sig uppfordrande och tittar efter älsklingsbrödet – korvbröd. Övriga håller sig undan nu. I skogen är vitsipporna framme. Där jag växte upp i mellersta Kalmar län var marken blå av blåsippor. Här i Kronoberg är de nästan sällsynta. Jag tror det har med kalkhalten i jorden att göra.

Det blev inget utekalas med barnbarn och våfflor i helgen. Familjen var här och vi gick i alla fall en runda i blåsten i Sandsbro. Nej, igår snöade och haglade det, så kalasen är uppskjutna såväl som det mesta annat.

Gårdagen använde jag till att läsa handlingarna till kommande möten med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bara årsredovisningen är på 140 sidor. Intressantaste och viktigaste kommunala dokumentet. Hur gick det? Vad uppnådde kommunen av alla mål? Blev skolresultaten bättre? Hur många bostäder blev färdiga och var i kommunen byggdes de? Koldioxidutsläppen från kommunens egna verksamheter skulle vara noll 2020 enligt mål, men så blev det inte. Det som ingen kunde förespå var att det ekonomiska resultatet – budgeterat till 0 – skulle bli ett överskott på 215 miljoner. Det mesta är alltså statsbidrag. För lite pengar är bekymmer, mycket pengar är naturligtvis bra, men just statsbidrag är ju knutna till ett eller ett par år framåt. Därefter kan bidragen minska eller upphöra, beroende på vilken regering vi får och ekonomiskt läge nationellt etc. Det gäller att ha is i magen och använda överskott så klokt det går. Det är bland annat det som årsredovisningen ska mynna ut i. Hur använda resurserna på bästa sätt så det blir bestående högre kvalité i äldreomsorgen – inte som en västanvind ett par år för att sedan övergå i nerskärningar?

På nästa fullmäktige kommer V-motionen om att sätta max 10 personal/14 dagar som kontinuitet i hemtjänsten. Den har gått från att anses orealistisk i omsorgsnämnden till att nu föreslår kommunstyrelsen att 11 är ett bra mål. Det går alltså framåt för vårt förslag!

Nästa motion inom äldreomsorgen: Som det är nu så anses att ett särskilt boendes omdömen från omsorgstagare och anhöriga är ”godkänt” om helhetsomdömet ligger över 80 % nöjda och mycket nöjda. 20 % eller fler kan vara mer eller mindre onöjda/missnöjda med hur de blir bemötta, hur måltiderna funkar, hur ofta de får komma ut, aktiviteter etc. Tycker Växjö kommun ska höja ribban: Minst 90 % nöjda/mycket nöjda ska vara målet. Det är främst Socialstyrelsen som mäter de särskilda boendena och hemtjänstgrupperna. Senaste mätningen 2020 låg helhetsbedömningen nöjd under 80 % på sex av 18 boenden i kommunen, fem av sex av dessa är privata.  Nöjdheten är bättre inom hemtjänsten, såväl privata som kommunala.  Visst ska vi sätta målet högre – helst 100 %, men att höja till 90 är för att anses ”godkänd” är en bra början.

Igår på annandagen hade vi fullmäktigegruppmöte. Ikväll är det V Växjös styrelse, som nu även formellt har en ny ordförande, Kristian Rappner, 47, växjöbo med rötterna i Trelleborg. Kom till Växjö 2004 och arbetar som socialsekreterare. Det blir bra! Så fortsätter veckan med några intressanta inslag varje dag och speciellt kvällarna. Väntar på telefon från vårdcentralen om vaccinering.

Carin Högstedt

Växjö 20210406

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se