18. mar, 2021

Starten skräckfylld, V 941, vaccinet när? Vård nära kronobergarna? NKS, daglig verksamhet?

Skräckfylld start på gårdagen. Gick upp extra tidigt för att ha gott om tid att logga in på Region Kronobergs verktyg Netpublicator för att delta som tjänstgörande i regionfullmäktige. En hemma för sjukdom i vår grupp och då tar jag som förste ersättare den platsen. Jag har varit med tidigare och haft problem med att logga in och få allt på plats. Alla ambitioner, alla kunskaper, kontakt med tjänsteperson, alla lathundar till trots; det fungerar i två minuter, sedan är jag ute igen. Blir totalfrustrerad, anklagar mig själv för att inte förstå instruktioner (vilket är helt sant)… Mötet börjar 9. När klockan är tio över tänker jag att jag hellre dör, än utsätter mig för detta. Då…

En timme senare: Lugnet har lagt sig, Vi ser och hör varandra. Ca 68 personer har gått från fruktlösa försök att logga in till att samtliga nu vara i verktyget Zoom. Det var inte mitt fel! Jag säger bara: Inte en gång till med Netpublicator! Det finns Zoom, det finns Teams som fungerar. Det är dåligt använd sammanträdestid att använda en timme till att byta system.

Kunde bara vara med på förmiddagen men hann lyssna på informationer om Coronaläget och nya sjukhuset. Anmälde fråga om Väg 941 på ledamöternas frågestund. Ni vet den näringslivsväg i Uppvidinge som ortens folk vill bredda för att de tunga lastbilarna (skogstransporter) ska kunna mötas säkert. Gunnar Nordmark (L) kom före i kön med samma fråga. Fick rätt bra svar och det finns på smp.se, nätnyheterna, idag. Om vägen försenas igen, så är det inte Region Kronobergs politiker det beror på. Gamla regionförbundet tog första beslutet om vägens breddning på möte, Luciadagen tror jag, 2013. Skam och vanära om det fördröjs igen för att tillgängliga medel går till annat.

Så fick vi information om den Nya nära vården och hur arbetet går med det uppdraget, som ska vara klargjort innan vi kan ta beslut om nytt sjukhus eller ej.  Bra info på en övergripande och teoretisk nivå. Fler än jag funderade på vad det innebär mer konkret. Med mitt återvunna självförtroende (efter digitala kraschen) så ställde jag frågan om vårdcentralerna Vc) kommer att kunna göra röntgenundersökningar i framtiden. Vården ska ju vara ”nära kronobergarna”. -Jo, men visst. De har ju köpt in en mobil röntgenapparat! Som används? Nja, det blev jag inte klok på. I min enkla lekmannamässiga hjärna är det bättre nära vård, om röntgen kan göras på vårdcentralen direkt istället för att patienten ska till lasarettet och sedan tillbaka till Vc. Det är sådant som ”vanligt” folk frågar om.

Covid 19. Regionstyrelsens ordförande, Mikael Johansson M redogjorde för läget när det gäller smittan och vaccinet. Jag ställde frågan: När kommer alla kronobergare ha erbjudits vaccinering? Jag sa också att jag vet att frågan är omöjlig att svara på, men att professionen ju måste ha en arbetshypotes att planera utifrån, som dock kan ändras? – Utifrån läget just nu, var svaret, så ser vi en möjlighet att alla har fått första sprutan före midsommar, men den andra kommer efter sommaren. Upplever det som ett ärligt svar.

Partikamrat Eva-Britt ställde fråga om de som arbetar med nya sjukhuset läst utvärderingar och rapporter om Nya Karolinska. -En del var svaret från Johansson, men inte den senaste som Eva-Britt tagit del av. Bra att lära av misstagen!

Så är Växjö kommuns Visselblåsarfunktion på plats! 20210317 startade den och det finns info på kommunens hemsida om hur den kan användas. Tog lite tid men nu är V-motionen både bifallen och verkställd! Finns också på Smp nät.

Så lämnade jag regionmötet vid lunch (det fortsatte till ca 19.00, tror jag) och gick in i möte i omsorgsnämndens arbetsutskott. Fåtal ärenden. V hade två skrivelser som fick svar. En gjordes redan i juli 2020 och var tämligen överspelad. Den andra handlar om hälsa/ohälsa på LSS-boendena. Alla frågorna kommenterades och intrycket är att det gjorts ett bra arbete inom gruppen för att de ska må bra under den många gånger begränsade och tråkiga vardagen, när daglig verksamhet är inställd eller annorlunda.  Skrivelserna kommer till nämnden om 14 dagar, så de är inte avskrivna ännu.

På ledamöternas frågestund tog jag upp den fråga som PRO ställt i Smålandsposten om att en omsorgstagare tydligt uttryckt att hen vill ha plats på ett kommunalt särskilt boende och blivit erbjuden privata, först en gång, sedan en gång till varefter det blev rätt. Förvaltningschefen säger att hon försöker hitta förklaring och att så här ska det ju inte vara. Min tolkning är att vi kan få veta mer. Jag menar, att det är synnerligen basal kunskap hos handläggare, hur valen ska hanteras.  De styrande tysta på denna punkt, som jag minns det.

Frågade också om hur det går med inriktningsbeslutet om daglig verksamhet. När får vi rapport och vad pågår? Jag har kontakter med anhöriga som uttryckt oro för sammanslagningar. Under våren ska vi få rapport om hur det går. Påminner om att samlokaliseringar medges i inriktningsbeslutet men inte sammanslagningar av olika verksamheter.

Bra ton under mötet. Så småningom fri kväll med Småländsk sushi och öppen altandörr, begrundande det faktum att jag nu snavat på dammsugaren i ca 10 dagar utan att använda den.

Ikväll styrelsemöte med min bostadsrättsförening.

Carin Högstedt

Växjö 20210318

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se