6. mar, 2021

Männen på U, Vardagar 2, Uje, sjukhus och vägkostnader, 941, Demokrati 100 år

Kanske inte så konstigt att jag blev helt såld på Ulf Lundells Vardagar 1 och nu är absorberad av Vardagar 2. Med sina 670 sidor är Vardagar 2 svårhanterlig att läsa liggandes i sängen. Men det är det enda negativa. Lovar – lättläst – inte fyllda sidor. Korta, snärtiga dagboksanteckningar. Så korta ibland att det kräver omläsning. Ingen skada skedd. Eftertanke ges.

Så vad är det dessa anteckningar ger mig? Funderat. Vi har levt i samma Sverige under samma tid. Ulf är född 1949, jag precis i krigsslutet 1945, påskdagen, söndagsbarn, vilket alltid gett mig lite tröst, för det garanterar viss lycka enligt talesätt. Vi har båda haft förmånen att växa upp i en tid då det fanns framtidstro, då reformer kom, den ena efter den andra. Nästan alla fick det sakta men säkert lite bättre. På 60-70-talen fick även vi uppväxande tjejer/kvinnor feministiska förebilder och tog oss ur den värsta förhärskande dubbelmoralen och de värsta begränsningarna i kvinnolivet.

Vi har samma nutidshistoria om är med väldigt olika perspektiv och erfarenheter.  Men vi har upplevt just framtidstron och hur senare decennier förändrat hopp till alltför mångas känsla av att inte vara med, inte vara delaktig, inte bli förstådd eller lyssnad på. Så är vi båda intresserade av fåglar, väderberoende, har sömnproblem, läser många tidningar, böcker, naturen… Ja, inte så konstigt om jag blir fängslad. Och jag är inte ensam, det har jag förstått. Vardagar 3 väntar i kulisserna. Tvåan fanns på bokrean, inbunden för 69 kr.

Ja, jag vet att Lundell haft fejder med t ex Gudrun Schyman och uppträtt antifeministiskt, men har inga detaljer i minnet. Lyssnade på hans sommartal. All musik framfördes av kvinnor (dem jag kan lyssna på i evighet dessutom) utom den sista. En ursäkt? Ingen aning, men tänkte tanken. Men som sagt; jag har inte följt hans fejder. Har alltid tyckt han är en mycket bra författare och musiker.  

Igår hade SvT den goda smaken att visa filmen Spring Uje spring! som nyss hade premiär. Och fått flera stora priser. Så berörande, både tragik och komik, vardagligheter, kärlek. Uje, en gång administratör i Vänsterpartiets kansli. Då lite oväntat (åtminstone för mig) byte av jobb, men underbart att du använder alla talanger du har och ger oss i publiken så mycket!

Mycket diskussion i media om infrastrukturpengar och planer i Region Kronoberg. Många behov och önskemål, begränsade resurser som alltid i detta hörn av Sverige. Nytt sjukhus planeras och platsen där det ska ligga kräver många nya lösningar på kollektivtrafik och framkomlighet. Massor av pengar krävs! Sedan finns det ju annat i länet, som legat på vänt i planerna i många år. Ska nu sjukhuset putta bort övriga länet för att det ska gå att komma till och från sjukhuset? Det är den stora frågan. Till och med en i jämförelse pytteinvestering för breddning av Väg 941 är i farozonen. Regionstyrelsens ordförande (M) säger i fredags (5/3) i Smp att om sjukhuset används som murbräcka så ska det gå snabbare med dess behov av vägar. Alltså finns det skäl att vara orolig. Till saken hör att det finns bara ett inriktningsbeslut i regionfullmäktige. Men det jobbas för fullt. Detaljplan, Skanska upphandlad som entreprenör för bygget etc. Definitivt beslut om nytt sjukhus eller renoverat gammalt ska tas mot slutet av 2021. Det finns också en opinion som hävdar att det absolut bästa är att använda nuvarande sjukhus som ligger mitt i stan, renovera, bygga till osv. Bäst för miljötänk och hållbart. Mot det finns perspektivet att det är svårt att riva, renovera, bygga i befintliga lokaler utan att påverka verksamheten, operationer t ex, negativt.

Därtill; vilka pengar ska användas och vilka resurser ska göra primärvården till den goda, nära vården som vi hört så mycket om? Primärvården ska utvecklas först. Annars vet vi inte sjukhusets behov av innehåll. Någonstans har det blivit fel ordning.

De strävsamma farbröderna som kämpar för Väg 941.s breddning säger i tidningen i fredags att de hade tänkt komma till regionfullmäktige och ställa frågor, men det går inte på grund av pandemin. Det får mig att fundera: Demokratin 100 år firas. Går det inte att lösa medborgarnas önskan att ställa frågor till politiken på annat sätt än fysiska besök? Skicka frågor per post – liksom svar, om saknas möjlighet att följa mötet på nätet. Maila frågor? Delta digitalt? Telefon?

När jag deltar i privat auktionsverks auktion i Braås, så har jag en vecka på mig att titta på föremålen och lägga bud på nätet. Så kan jag delta live i salen (nu begränsat antal förstås) på själva auktionsdagen. Jag kan självfallet sitta hemma och följa via nätet. Jag kan ringa och lägga bud direkt när det föremål jag vill ha visas upp och bjuds på. Helt vanlig telefon går bra.  Oavsett pandemi eller ej så kommer vi att ha mer digitala sammanträden och vi måste anpassa det så att inte medborgarna utesluts. Annonsera hur det fortfarande går att ställa frågor på allmänhetens frågestund. Framtiden ska inkludera fler genom fler möjligheter! Men det förutsätter förstås att det finns sammanträden att bjuda in till. Växjö fullmäktige 16/3 är inställt…

Carin Högstedt

Växjö 20210306

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se