25. feb, 2021

Rapport från ett nämndsmöte, Funkibator, LOV, pandemi, vaccin, fuck cancer

Vilket vårväder! Snön är borta, 15 grader plus på altanen! Haft några intensiva dagar med mycket rörelse till fots. Men igår ett långt möte med omsorgsnämnden. Fem timmar vid köksbordet, två paddor och telefon igång. En padda med handlingarna, en med själva mötet. Funkar bra. Men frestar kroppen och ögonen.

På nämnden fick vi besök av och info om Funkibator, förening som ger aktiviteter och sysselsättning åt många med funktionsnedsättningar, alla åldrar. Pia berättade om deras lokaler, ett gammalt glasmästeri på Söder i Växjö, om digitala ungdomsläger, om djurhållningen, växthuset, bokpaket till alla förskolor, kakformar, pärlplattor, hunddagis m m. Finns inga gränser för påhittigheten! Alltid roligt att ta del av verksamheten som verkligen är en tillgång i kommunen och regionen, ja, även nationellt. Nytt är en tillgänglig hundrastgård. Vet att det är efterlängtat av många. Som stödmedlem ska jag försöka delta i Funkibators kommande årsmöte.

Vi fick också info från enhet sjuksköterskor, som gav nulägesrapport om vaccineringarna. Det saknas inte personal som kan vaccinera, men det är mycket kring vaccinet som ska fungera och lite svårt med informationen kring transporter, doser, förvaring… Biverkningar förekommer. De påminner om vanliga influensasymptom, feber, värk i armen. Är snabbt övergående, enligt sjuksköterska Marinas erfarenheter. Ja, får vi bara vaccin, så ska vi nog klara biverkningarna!

Inte många ärenden på dagordningen men de tog tid och vållade mycket – ibland förvirrande – diskussion. Nu var det dags att vilandeförklara 15 tomplatser sammanlagt på de särskilda boendena Lammengatan och Östregården. Nio hyresgäster/omsorgstagare ska flytta inom respektive boende. Eftersom det är känt att flytt av gamla människor, de sköraste ni vet, så sade mitt parti nej till förslaget. Det har vi gjort tidigare. Minns Evelid, Hagalund. Konsekvent hållning att sätta människorna, omsorgstagarna, de svaga, främst, tycker vi. Det har ju inte brunnit ner några platser. Det handlar om att spara in personal genom att samla de boende genom att stänga en avdelning. Personal ska slippa springa mellan. Och i samma ögonblick så ska det sparas några miljoner på mindre bemanning/personal. De som är berörda av flytten ska alltså sota för att pandemin skapat tomma platser under 2020 och att det på grund av LOV är en överetablering av platser. Det är inte rättvist.  En kommun som har nästan en kvarts miljard i överskott varav mycket är statsbidrag bl a till förbättringar i äldreomsorg har råd att låta alla boende få lugn och ro i sina hem.

Ett annat diskussionsämne var kontinuitet (svårt ord), alltså det faktum att alltför många omsorgstagare i hemtjänst/hemvård möter alltför många olika personal. Det är ju något som har diskuterats intensivt under hela pandemin som en av flera orsaker till att covidvirus kunnat sprida sig inom vården. Nu vill vi i V sätta ett mål: Max 10 personal per 14 dagar. Talet är drygt 14 just nu. Målet – satt för många år sedan – är 11 enligt beslut i nämnden, något som inte är upphävt enligt ordföranden, men heller inget som nämnts eller synts på ett par år. Det var lite rörigt med siffran 11, finns den eller inte? I alla fall så är 10 enligt vårt förslag (en motion som kommer till fullmäktige så småningom) orealistiskt, omöjligt enligt sittande majoritet M+C+L+MP+KD.

Avdelning jättegod nyhet: ”Växjöforskare beviljas åtta Kampradmiljoner”! 5,5 av dessa miljoner går till forskning om fysisk och psykisk hälsa hos äldre män som får prostatacancer. Hur påverkar behandling identitet, hälsa, välbefinnande och maskulinitet? säger Jesper Andreasson, forskare. En annan deltagare i det treåriga projektet är sexologen Carina Daneman Jägervall, som arbetar på lasarettet i Växjö och skrivit en bok i ämnet Sex, samliv och prostatacancer.

Växjö 20210225

Carin Högstedt

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se