17. feb, 2021

Skolmaten, tillgänglighet i centrum, Dädesjö skola, kockarnas frihet, slut på "röror"

Trött. Snöar rejält. Nerstängningar väntar i Sverige, enligt nyheter. För mycket skärmliv. Dumt att klaga i alla fall. Sitter inte i sjön. Men skulle hellre bada i Toftasjön än glo på is och snö. Änderna kommer med jämna mellanrum. Såg att det finns lite, lite öppet vatten under bron över kanalen mellan Toftasjön och Helgasjön.

Kommunfullmäktige igår. Tog nästan fem intensiva timmar. Sämst och faktiskt destruktivt: Dåligt ljud, rundgång, svårt att höra, ledamöter som ideligen fick logga in efter att ha blivit utkastade. En ledamot (vilde) som uppträdde väldigt illa och mot alla regler med personliga påhopp på enskilda ledamöter under ledamöternas frågestund.  Bäst: Ordföranden, Bo Frank (M) som gjorde mycket bra ifrån sig för att behålla lugn och värdighet i församlingen när vilden löpte verbal amok. Många av oss hade brutit ihop i den rollen under den pressen.

Innehållet då?  - Ja, jag börjar med Dädesjö skola, liten sådan, som varit mer eller mindre nerlagd flera gånger. Men nu ska ny skola/förskola byggas, vilket lovordades och bifölls av ledamöter från C, S, M, V. Jag hoppas att det blir nya bostäder också! Det är bästa sättet, ja nödvändigt, för att se till att det finns kontinuerligt elevunderlag för skolorna på landesbygden. Innan mötet fick alla ledamöter ett brev från en medborgare, fotograf, som påpekade att den gamla skolan, som enligt beslutet ska rivas, har kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Mycket intressant – och helt ny information i ärendet.  Jag blev inspirerad att ställa frågan till kommunstyrelsens ordförande: Var ligger ansvaret för att kulturhistoriska och arkitektoniska värden kommer fram tidigt i kommunens bygg- och rivprocesser? Inte första gången de aspekterna kommer fem över 12.  Svar dränktes i rundgångstjut men jag förstod att här finns en sak att gräva vidare i. Som jag brukar konstatera; medborgarna i Växjö kommun är kunniga och alerta.

Stadsmiljöprogrammet reviderades. I V-gruppen diskuterade vi kring de synpunkter som kommit in från tillgänglighetsrörelsen, bl a att cykeltrafiken på Storgatan – gågata borde tas bort liksom gatstenar som är svåra för rullstolsburna m fl. Vid närmare läsning så är det faktiskt så att programförslaget innehåller ambitioner att leda cykeltrafiken från gågatorna och att använda material i beläggningar som gör framkomligheten god för alla. Så bifall till Stadsmiljöprogrammet även från V-gruppen. MEN hur ser det ut i orterna utanför Växjö? När jag hade delansvar för tillgänglighetspolitiken var det svårt att få gehör för åtgärder. När väl snön viker, så blir det en bra utflykt att kolla läget i centrala delarna av kommundelscentra. Upp på göra-listan!

Skolmaten- elever som inte äter av det som lagas och serveras för att de ska må bra och orka med hela skoldagen. Elever som har mat med sig hemifrån. Elever som går till korvkiosken eller köper godis hellre än äter skollunchen. Jag hade ställt frågor och kommunstyrelsens ordförande svarade. Det blev en bra information om vad som är på gång inom måltidsorganisationen  – en hel del bra saker -  och en bra diskussion. Det går åt rätt håll med att minska ner på serveringen av ”röror” som många barn värjer sig mot att äta. Matråd ska finnas på alla skolor och lyssnas på.  Det mesta var vi helt överens om. Men jag som decentralist tror att mycket vore vunnet om de olika köken och kockarna hade större frihet i matsedlarna, fick använda sin kreativitet och kompetens fullt ut. Det menade kommunstyrelsens ordförande skulle kunna medföra behov av mer personal och kompetenshöjning. -Javisst, det är ju positivt och kanske även lönsamt ekonomiskt. Tycker jag. Varje barn/ungdom som inte äter skolmaten är ett minus. Varje nytt jobb är ett plus. Eller?

Finns mycket mer att berätta, men nu har jag skrivit olika saker sedan kl 7 och ett långt protokoll ska också bli färdigt. Snön vräker ner.

Carin Högstedt

Växjö 20210217

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se