3. jan, 2021

Regalskeppen Vasa och Corona? Nära vård? Vem är först i kön? Pest eller kolera?

Mycket i media om pandemin – och knappast positivt. Smittan fortsätter spridas på hög nivå. DNs ledarkolumn igår 2/1 av Gina Gustavsson har rubriken ”Det svenska regalskeppet Corona har havererat, kapsejsat och sjunkit”. Jämförelse med skeppet Vasa som sjönk 1628 på sin jungfrufärd. Hybris är en orsak enligt Gustavsson. I samma tidning om vaccinstrategin. Den ifrågasätts av Vårdförbundet i Skåne och av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Båda vill ändra tågordningen så att vårdpersonal står först i kön till vaccinet. Tegnell svarar med att det är en rekommendation och att regionerna har rätt att göra annan bedömning, men att de sköraste ska ha vaccin först för en jämlik vård enligt FHM. – Ingen lätt fråga men det ligger enligt min åsikt mycket i att utan vårdpersonal, så står vi oss slätt allihop. Finland har gjort den bedömningen. De har satt personal i IVA, akutmottagningar och de som vårdar covidpatienter främst i kön. Förvisso intressant.

En läkare vid Sahlgrenska har idag 3/1 i SvD en artikel om hur akutsjukvården har ett helt annat koncept i Danmark. Läkaren beskriver hur primärvården, vårdcentralerna, har öppet dygnet runt och tar emot akutpatienter. Där avgörs om sjukhus är nödvändigt. I Sverige stänger vårdcentralerna ner vid dagens slut och då finns bara akutmottagningen med långa, långa väntetider. -Ja, när ska den ”nära vården” i Sverige bli det som pratats om och utretts i åratal?  Läkaren som skrivit heter Robin Molander och han har tidigare arbetat som läkare i Danmark. Också intressant att ta del av.

I Smålandsposten 2/1 har signaturen många undersköterskor skrivit en insändare om den s k bemanningshandboken som är ett förslag till ny organisation av deras arbete inom äldreomsorgen i Tingsryds kommun. Är inte insatt i detta ärende i grannkommunen men har läst i tidningen och förstått att förslaget i boken och föreslaget schema väcker oro, ilska och protester. Uskarna skriver att schemaförslaget innebär arbete varannan helg och sex kvällar i veckan. ”Vi behåller hellre rygg mot rygg - pass och delade turer”, skriver de. Jag kan inte låta bli att undra: Hur många mansdominerade branscher har så lyxiga alternativ att välja på? Har hört detta i Växjö fullmäktige också; Ska vi ta bort delade turer, så blir det mer helgtjänstgöring. Tanken att det inte är hållbar personalpolitik – se på sjukstatistiken! – att det är fler uskar (undersköterskor) som behövs för deras egen skull - och vårdtagarnas! -  verkar helt frånvarande från styrandes sida. Denna så fantastiska och nödvändiga (applåder!) (obs, ironi) sektor bestående av stor majoritet kvinnor lider fortfarande 2021 av synen på vårdarbetet som en bisyssla för att dryga ut familjeekonomin. Så startade det.  Ständigt undervärderat. Så ska det inte vara.

Söndag kväll. Laddat batteriet. Väldigt lugnt. Gick igår 10 000 steg, idag 925. Inte ens gått till miljörummet. Nu kolsvart. Lite snökorn tidigare. Det jämnar väl ut sig i evigheten. Eller som han sa Hans Alfredsson: Allt har sin tid. Att kratta löv har sin, att älska har sin tid.

God fortsättning! Vardag i morgon. Lite skönt.

Växjö 20210103

Carin Högstedt

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se