17. dec, 2020

Extra bidrag till flygplatsen, klimatnödläge, Nooshis jultal, Covid19, vaccin, internbudget

Trött, trött men också nöjd. Julledigt, nåja, efter tre dagar med långa sittningar vid skärmarna, en padda för själva mötet, en för handlingarna till mötet. Måste arrangera en bekväm och praktisk sittplats för dessa digitala möten, om de fortsätter, vilket de lär göra.

Kommunfullmäktige i tisdags blev en lång sittning, 8,5 timmar, med delvis upprepning av budgetdebatten. Eller fortsättning på är bättre uttryck. Det är främst äldreomsorgen och personalpolitiken inom den, som vi diskuterar ingående och är oense om. Från oppositionen V+S föreslås bort med delade turer, fler tillsvidareanställningar, färre ”springvik”, mer tillitsstyrning och mindre minutstyrning inom hemtjänsten. Häpnadsväckande nog så får vi höra att vi sätter personalen före omsorgstagarna, som om inte alla tjänar på att personalen har goda villkor, slipper stressa, får använda sin kompetens etc. Det är ju självklart att bra arbetsmiljö och villkor skapar högre kvalité, mer kontinuitet och trygghet för omsorgstagarna. Dåliga villkor ger mycket sjukskrivningar, fler vikariat, sämre kontinuitet. Vi har inte nått ända fram med våra förslag från oppositionen, inte ännu. Ett steg kan dock noteras när det gäller delade turer; den moderatledda majoriteten ska ”utreda möjligheten att minska andelen ofrivilliga delade turer”. Antyder ju i alla fall att det finns de som inte är nöjda med sin situation med ett obetalt pass mitt på dagen, som inte går att göra något vettigt av, speciellt inte om det är mil mellan hemmet och arbetsplatsen.

Olika meningar om extra bidrag till flygplatsen, för att hålla den flytande ekonomiskt genom pandemin. Över 8 milj kr UTÖVER det vanliga bidraget från skattebetalarna. Från Växjö kommun. 10 milj extra från Region Kronoberg. Nu talar vi bidrag och inte till någon kärnverksamhet. - Nej, från V och MP, med hänvisning till klimatnödläget, kan den intensiva och långa diskussionen sammanfattas. Frågan är om det finns någon gräns för övrigas bidragsvilja. Det lär komma fler ansökningar om mer pengar för att ta flygplatsen genom en period utan verksamhet och inkomster. Och det lär inte bli som förr. Vi har klimatnödläge, finns ingen fossilfri drift av flygplan i sikte, även om forskning pågår. Vi har lärt oss att göra många saker digitalt. Tågen kan ersätta många inrikes flyglinjer.

Med stolthet kan jag hänvisa till Växjös Kommunnytt, som trots fullmäktige till 22.30 har blivit färdigt och snart ska finnas på hemsidan liksom i många brevlådor och sociala media. Där finns mer från fullmäktige, om V-motioner och interpellation om nya kommunhusets kostnader. Ja, nog var vi aktiva detta möte!

Gjorde en paus för att lyssna på Nooshi Dadgostars jultal, som var kort, vältaligt, fyllt av känslor kring hur pandemin har påverkat oss och att vi behöver ett samhällsklimat som är som ett gott hem, där människor hjälps åt, de starka stöttar svaga, pensionärer kan leva på sina pensioner, äldre ses som andra människor och finns med i gemenskapen.

Så igår årets sista möte med omsorgsnämnden. En hel del på dagordningen och mycket information om Covid19-läget. Det är många sjuka, det är många inom omsorgen, både omsorgstagare och personal som är smittade, både i hemtjänsten och på boenden, privata såväl som kommunala. När det gäller vaccineringen, så är det oklart när den kan komma igång. Flera uppgifter om datum cirkulerar. Troligen i januari. Vilken jätteapparat som vaccineringen kräver. Noggrant med transporter, temperaturer och alla ska ha två stick med tre veckor emellan. Men Sverige har en god erfarenhet genom vaccineringar mot influensa m m. Så det kommer att gå bra, bara det finns tillräckligt med frisk personal. Fick också en sammanfattning av Coronakommissionens delrapport 1, som kom ut häromdagen. Den bekräftar mitt mantra; äldreomsorgen i Sverige är underbemannad och underfinansierad.

Besluten på mötet gällde bland annat internbudgeten för 2021. Pengarna, 1,4 miljarder, fördelas på olika områden och i text skrivs vad som ska uträttas, nya uppdrag. S+V samarbetade kring detta och hade en lista på nio punkter, vi tyckte skulle vara prioriterade, allt från att fasa ut LOV för särskilda boenden till att återinföra fria enkla hjälpmedel och avskaffa delade turer. Inte på någon punkt fick vi medhåll av de styrande i M+C+L+KD+MP. Däremot gav vi från S och V visst beröm till de styrandes internbudget, som innehåller en del bra nyheter. Budgettillägget med 45,8 milj kr från kommunfullmäktige underlättar onekligen. Med S+V-budget hade det varit ännu mer i tillägg, men med pandemin har ju många, från tror jag alla partier, insett att äldreomsorgen ska ha mer resurser för att svara mot behoven av vård och omsorg. Så 45,8 är välkommet. Denna förmiddag har jag skrivit en reservation till ärendet om internbudgeten.

Skulle vilja göra en rejäl vandring i skogen. Då börjar det regna. Igen. Igår mätte jag upp 20 mm. Pratade med min bror i Gusum i Östergötland. De hade sol hela dagen igår!? Nåväl. På måndag är det vintersolstånd.

Carin Högstedt

Växjö 20201217

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se