27. nov, 2020

Sekretär med historia, Andréexpeditionen, Uusma, digitalisering, LSS, Hofs Park, IVO

Ägnat tid åt en mindre revolution här hemma. Den gamla sekretär som jag ärvt av mina föräldrar och som följt familjen i många år – kanske 60? – och som redan då var gammal och i visst förfall,  renoverades noggrant av pappa; Den har flyttat hem till min äldsta dotter.  I visst förfall men inte omöjlig och fortfarande vacker, på lite håll i alla fall. Tre stora lådor var fullpackade med fotoalbum. De krävde annan plats och det ledde till utrensning i bokhylla full med dokument och böcker. Klart! Mer lättstädat och luftigare vardagsrum. Men psykiskt påfrestande. Tala om döstädning alltså.

Mer grävande i det förflutna. Den härliga Bea Uusma, läkare, författare, med boken ”Expeditionen: min kärlekshistoria”, ska nu undersöka och försöka dechiffrera en dagbok från fynden på Vitön, efter Andréexpeditionen.  De fuktskadade mögliga 4,5 sidorna är de sista anteckningarna innan äventyrarna dog. Uusma har gjort försök att hitta dödsorsakerna – utbildade sig till läkare för syftet – men hon har inget säkert svar i ”Expeditionen”. Väntar med spänning på den kommande boken efter studiet av dagboken. Om någonsin måste ju ett svar finnas där.

Omsorgsnämndens sammanträde tog fem timmar, men innehöll inte särskilt många beslutsärenden och inga omröstningar eller säryrkanden. Men mycket information och besök av en medborgare som ställde frågor på allmänhetens frågestund. Allt digitalt. Det går alltså att delta i nämndernas och kommunstyrelsens möten – även i pandemitid. Har kommunen informerat om denna möjlighet och hur? Får ta reda på. Denna person visste i alla fall och frågade om utdrag ur brottsregister krävs för anställning inom omsorgsförvaltningen. Svaret är ja, det gäller generellt i kommunen. Andra frågan om hot och våld på LSS-boenden – oroande siffror finns – så ska förvaltningschefen analysera siffrorna och återkomma med svar, till frågeställaren och nämndens ledamöter.

Så fick vi information om ny organisation, nytt sätt att arbeta, på Evelids korttidsboende av engagerad personal. Vi fick veta hur Hofs Park kommer att gestalta sig beträffande de lokaler som kommunen ska hyra. Det privata företaget APP, som ska bygga och förvalta har nu lämnat in en bygglovsansökan. Det har kärvat, men nu tagit ett steg framåt. Tidsplan osäker. Hus B ska innehålla hemvårdsgrupp, dagverksamhet, anhörigverksamhet. Hus D ska ersätta nuvarande Pensionärernas hus, ha litet kök för fika och enklare måltider, samlingssal och aktivitetsrum. Ännu ingen restaurang inplanerad.

Utmärkt genomgång också av digitaliseringen, detta magiska ord, inom förvaltningen. Vad händer? Det händer mycket och det verkar vara genomtänkt det som görs. Sven, som informerade oss, sa att en förutsättning för att e-tjänster, videosamtal etc ska fungera är att omsorgstagarna har redskapen för detta. Precis. I gruppboendena är inte wifi tillgänglig för alla. Planering pågår, sa Sven. Oppositionens skrivelse och frågor kring en tidsplan för detta har uppenbarligen inte lett till mer än att planering pågår. Nu sa denne lyssnande Sven att det ska ske ”skyndsamt”. Det är märkligt att denna grupp människor inte omfattas av samma ambitioner som övriga vårdboende. Och ändå har pandemin med all önskvärd tydlighet visat att ensamhet kan lindras och smittspridning förhindras med alternativ till fysiska besök.

I övrigt information om budgetläget och i december är det dags för internbudget, det vill säga de pengar som fullmäktige har beslutat fördela till omsorgsnämnden ska vi i nämnden fördela till olika verksamheter och uppdrag. I december kommer också IVOs rapport om hur kommunerna skött pandemin. I dagarna har rapport om regionerna kommit. Alla regioner får kritik, allvarlig sådan, men där redovisas inte varje kommun.

 Förstås också info om coronaläget. Hög sjukfrånvaro inom omsorgen.

Regionfullmäktige samma dag och jag tjänstgjorde inte, men lyssnade på förmiddagen innan mitt möte med omsorgsnämnden. Ideliga tekniska problem. Ohållbart. Osäkert. Tidsödande. Innehållet sönderhackat. Vet däremot inte hur det tedde sig på eftermiddagen. Återkommer till innehållet.

Ljusslingor ute, ljusstakar inne, ljuset är här.

Fullt upp denna fredag.

Carin Högstedt

20201127

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se