29. okt, 2020

Regionbudget - utgången given, delade turer, kortare arbetsdag, FoU, universitetssjukhus

Regionfullmäktige i 16 timmar inklusive lunchpauser, två dagar framför skärmen. Ord, ord och svårt att summera. Budget för 2021 och två år till, två V-motioner, en S-motion och fem interpellationer plus beslut om elbussdepå (för Växjös kommande elbussar), taxor och mer därtill. Skulle nog vilja ha fler möten över året istället för så kompakt två dagar i sträck.

Budgeten – fanns fyra förslag, Alliansens, Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas. Utgången given från början. Eftersom helheterna ställs mot varandra, så går ingen över bron till ett annat parti. Förvånansvärt lite diskussion om pengar och ekonomi om jag jämför med kommunen. Däremot mycket om texter och uppdrag som det kallas, krav på prioriteringar och personalpolitik blev en het fråga. Rätten till heltider, bort med delade turer, extra OB-tillägg även till Kommunals medlemmar, t ex undersköterskorna. V och S var i stort överens om den politiken. Alliansen sa sig till slut vara för att i princip få bort delade turer, men frivillig sådan kan vara kvar. Återstår alltså att genomföra det.  OB-tilläggen är det tvärnej till. V.s förslag att testa sex timmars arbetsdag på försök på någon arbetsplats vållade starkt motstånd, ja upprördhet, i de borgerliga partierna. V.s Eva-Britt och Christer försvarade oss med bravur.

Jag gjorde debut i denna församling som tjänstgörande ersättare båda dagarna med att prata hållbarhet, som var väldigt lite talat om. De ord som oftast nämndes var enligt min bedömning pandemi och covid19. Naturligt kanske men ursprung till pandemier finns i ohållbara miljöer och pandemier drabbar de mest utsatta människorna i ohållbara livsmiljöer hårdast. Nåväl. Jag talade kort om våra koldioxidutsläpp, som – om vi mäter alla vår konsumtion – är bland de största i världen per capita. Regeringen ska utreda hur utsläppen från vår konsumtion genom import och utlandsresor ska kunna minska med 90 %. Äntligen tas utsläppen på allvar. Fridays for future har fått genomslag. Mycket häftig utmaning!

Så vår motion om att arbeta för att få status som universitetssjukhus. Har skrivit om det tidigare, ett av mina favoritprojekt. Tredje gången V motionerar om detta. Nu framgång! Enhälligt beslut att ge regionstyrelsen i uppdrag att ta ett första steg och ansöka om att få status som universitetssjukhusenheter för ett par verksamheter, med fokus på klinisk mikrobiologi och   Akademiska vårdcentraler. Ja, långa ord och svårförståeligt, men poesi i mina öron. Region Kronoberg behöver mer forskning och utveckling, fler forskningsbaserade företag, fler arbetsplatser, fler arbeten och därmed högre attraktivitet.  Det är långt till universitetssjukhus, men kanske ett historiskt första steg? Bra att det fanns gehör för tankegången, äntligen.

Kort information om nya sjukhuset. Ska bli en längre nästa möte om jag fattade rätt. Det som många insändarskribenter tagit upp om kostnaderna för infrastrukturen runt det tänkta sjukhuset – dubbelspår Alvesta-Växjö, ny station, Södra Länken, trafikplatser med mera beräknas kosta 3 miljarder, upplyste regionstyrelsens ordförande. Det mesta av det är sådant som ändå ska göras menade han, inte på grund av sjukhusbygget. Och visst har dubbelspår och Södra Länken varit i planering länge, långt innan det fanns en tanke på sjukhus i Räppe. Det som jag reagerade på var 3 miljarder. Räcker verkligen det? Det är stora saker det handlar om.  Nästa gång – om jag tjänstgör – ska jag ställa frågor.

Nu lugn kväll. Sitta ute en stund. Läsa deckare. Inte fundera på allt som sagts och inte sagts under 16 timmars möte. Det är nio grader på altanen.

Carin Högstedt

Växjö 20201029

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se