21. okt, 2020

Valfrihet? LSS, trygghetsboende? 950 med delade turer, långsiktig matte

Jaha. Så är jag tillbaka, efter fyra timmars omsorgsnämnd. Rätt mosig vid det här laget. Information omsocialstyrelsens brukarundersökning 2020. Men inte på enhetsnivå, det vill säga vad har omsorgstagarna/anhöriga sagt om varje hemvårdsgrupp och varje särskilda boende i Växjö kommun. Gått bet på uppgifterna på nätet. Socialstyrelsen som ett fort? Varför? Lovades redovisning nästa nämndsmöte. Sammanfattning: Känsligt läge. Men jag får stöd av andra nämndsledamöter när jag kräver att få veta för att kunna svara på frågor från medborgare. 2019 hade Toftagården 100 % nöjda i bedömning av helheten, Attendos Åbovägen hade 40 %. Så hur ser det ut nu? Det är faktiskt viktig kunskap för de medborgare/anhöriga som fått plats och ska välja boende. Eller vad är ”valfriheten” till för?

Var eniga om ett yttrande över den statliga LSS-utredningen. Riktigt bra yttrande. Flera var liksom jag uppenbart glada över att bifalla fortsatt intraprenad på Hov Hemvård. S+V överens om att kräva att även omsorgsförvaltningen kan lägga anbud vid ny upphandling av två nu privat drivna LSS-bostäder. Ingen förståelse för det från övriga, fast det är klart uttryckt i upphandlingspolicyn att det går för sig.

Det är mycket som avhandlas under fyra timmar. Mycket idag var av karaktären information, frågor och svar. Hoppas kunna ha mer info efter nästa möte om t ex Hovs Park och det privata företagets planer på trygghetsboende. De vann en pristävling men håller nu på att revidera sitt förslag och minska gemensamhetslokalerna. Eller?  Sammanfattning: Oklart läge.

Fortsättning fullmäktige igår. Går inte att redogöra för över 40 ärenden. Många medborgarförslag. Växjö kommun har väldigt aktiva medborgare som vill delta i utvecklingen av kommunen! Har skrivit det förut; vilken tillgång!

Interpellation (fråga) om delade turer från Martina (S) diskuterades. Händer det något? Minskar delade turer? Nej, det ligger stilla. 950 anställda lever i detta med att arbeta några timmar på förmidagen och sedan vara obetalt ”lediga” och återinträda på eftermiddagen. Naturligtvis kom svarande ordförande i omsorgsnämnden fram till att det kan bli dyrt att avskaffa delade turer. Han hade summan 100 000 kr, vilken verkar gripen i luften. I Kalmar har de kommit fram till drygt 6 000 kr. Vänsterpartiet fick svar från förvaltning på 11 000 kr för ett år sedan. Oavsett så är det naturligtvis för dyrt när det gäller ett kvinnodominerat yrke. Vilken summa det än skulle handla om, så är det för dyrt. Längre har vi inte kommit i jämställdhet.  Och vad är dyrt? Sjukskrivningar? Ringa efter vikarier? Inte kunna rekrytera? För få anställda? Priset – för det finns – betalas av skattebetalande omsorgstagare i bristande kvalité, när personalens villkor är rent medeltida. Bort med delade turer!

Tyvärr. Jag har mer på hjärtat men behöver slappa lite. 11 grader plus så jag kan gå ut och sätta mig en stund. Sjön värmer fortfarande luften. I morgon ett möte om Riksförbundet Noaks Arks stadgar – förhoppningsvis ett avslutande för stadgegruppen där jag ingår. Pandemin har gjort att det dragit ut på tiden, ja, jag tror det har pågått i ett par år. Är det möjligt? För trött för att avgöra. Veckan hittills har även inneburit årsmöte (uppskjutet pga pandemin) med ABF. Allt gick efter ritningarna.  Trivs i folkbildningskretsen.

Carin Högstedt

Växjö 20201021

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se