17. okt, 2020

Bra LO! SvDSifo 10,0, trygghetsbostäder i Växjö? Klyftan mellan anställning o springvik

Bra där, LO! Det är inte nuvarande LAS som är problemet; det är det faktum att många är utanför, att alltför många har anställningsvillkor som inte anstår ett civiliserat samhälle, som kallar sig/kallat sig folkhem. Som är hur otrygga som helst, som stressar, sliter och är helt beroende av en timme här, en timme där för sin försörjning. Där ska vi börja. Återupprätta/upprätta trygghet på arbetsmarknaden. Skapa villkor som integrerar människor, minska klyftorna. - Vilken cirkus som vi nu upplever för somligas nöje att kicka ut arbetande människor från arbetsplatserna efter behag. Ja, jag tar i men det är en absurd situation; att mitt i en pandemi som gjort att vi fått upp ögonen för hur det ser ut på stor del av arbetsplatserna i Sverige med timanställda, springvikariat, delade turer, stress och press - och de får applåder för de räddar livet på oss! Men var är storstädningen? Det är inte bara den kvinnodominerade vården det handlar om, det är andra branscher också. Bra, att tacka nej, LO. Fortsättning följer förstås.

Hovslund var ett särskilt boende i kanten på stadskärnan, med jättestor samlingssal, restaurang m m. Det har rivits för att ett privat företag ska bygga på den stora grusplanen, som nu legat för fäfot ett bra tag. Företaget vann en tävling om innehållet, som bl a består av trygghetsbostäder. Det senare saknas helt i Växjö kommun. Förutom 15 lägenheter i Ingelstad som kanske snart är färdiga. Ett trygghetsboende är enligt nationell definition ett tillgängligt boende med extra anpassning till äldre, som också har en bovärd, gemensamhetslokal och söks företrädesvis av personer över 70. Detta enligt kommunal broschyr. I dagens Smp står att första spadtaget på grusplanen är gjort – för en förskola – och att de vill ha ny detaljplan för att avvika från den plan de vann på. På och mellan raderna går att läsa att företaget vill minska de gemensamma ytorna i trygghetsbostadsdelen. Men styrande i Växjö kommun! Poängen med trygghetsbostäder är ju att hyresgästerna ska ha bra lägenheter oavsett eventuella funktionsnedsättningar samt möjlighet att umgås och känna trygghet i sitt boende, gemenskap! Kommunen saknar detta utbud. Däremot finns det gott om särskilda boenden, men där kommer ingen in som inte har demensprognos och/eller är i mycket stort behov av hjälp. 800 personer har visat intresse för Hofs Park, som området ska heta och bostäderna – redan innan första spadtaget. Det säger något om behovet. Detta får inte slarvas bort. Det som byggs ska vara trygghetsbostäder enligt den definition som finns. Jag anser det jätteviktigt för kommunens utveckling och medborgarnas rätt till bra bostad i alla skeden av livet.

SvDSifo ger (V) tvåsiffrigt idag: 10,0, precis över gränsen.  Tack för det. Snart till Storgatan i Växjö och möte med de, som vill ta upp någon särskild fråga, säga sitt hjärtas mening eller bara ta en kopp kaffe. Vädret ser bra ut om än lite kallt.

Ha en fin helg!

Carin Högstedt

Växjö 20201017

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se