13. okt, 2020

Dimma över Räppe, sol i Kalvsvik, rörigt på Torparängsvägen, väg 941, 8 000 lärare i ett år

Halv nio var jag klar för utflykt i kommunen med tre målpunkter. Det var dimmigt. Efter någon km vände jag. Bättre att vänta en timme, så dimman vek undan. Annars meningslöst. Så iväg igen. Dimmigt. Solen verkade på väg, men första målet, Räppe, där nya sjukhuset ska ligga, om det blir ett beslut om nytt sjukhus,  där låg dimman fortfarande tät. Hade tänkt gå runt området och med hjälp av förslag till detaljplan få en bild  på plats. Gick om inte. Hittade knappt in och ut från Räppe. Får bli en annan dag. 3/11 går remisstiden för detaljplanen ut.

Fortsatte mot Kalvsvik. Fortfarande tät dimma. Jag har fått brev från en man i Kalvsvik,  synnerligen drivande för bygdens fromma. Det handlar om belysningsstolpar utmed vägarna i Kalvsvik, som håller på att bytas ut mot krocksäkra sådana. Såg de nya och de är snygga också! Problemet enligt min sagesperson är att bytet ska fortsätta nästa år men utelämna belysning utmed vägen mellan Bygdegården/skolan och Lanthandeln. Det är rimligen den mest använda vägsträckan i det vidsträckta Kalvsvik, med, bil, cykel eller till fots, vuxna såväl som skolbarn. Bygden vill att sträckan prioriteras. Jag kan inte tycka det är särskilt smart, milt uttryckt, att inte ha belysning just denna bit. Passade på att dela några Kommunnytt i Kalvsvik och Wederslöv.

Nu bröt solen definitivt igenom och avslöjade en helt fantastisk höstdag. Kunde bara njuta av sprakande färger.

Så till nästa mål, Torparängen, i södra Växjö, och trafiksituationen där, som aktualiserats av medborgare i ett förslag till fullmäktige. Det var knepigt att ta sig dit för den ovane pga avstängd väg och husbyggen. Men till slut var jag där och kan verifiera medborgarens beskrivning av hur det ser ut. Däremot lever jag ju inte där och kan inte bedöma farligheten i nuvarande situation. Har dock fullt förtroende för medborgaren, som menar att det är helt fel beslut som tagits i kommunfullmäktige. Och som nu föreslås igen. Lite svårt att ta ställning när det pågår både vägbygge och husbyggen. Om en vecka är vi där – i kommunfullmäktige. Om jag tolkar annonsen i Smp idag rätt, så blir det ett fysiskt möte!? På tiden i så fall. Med vanliga restriktioner ska det gå bra.    

Noterar infrastrukturminister Tomas Eneroths (S) insändare i Smp 5/10 om regeringens satsningar på vägar i landsbygden, 500 milj kr årligen. Så bra, då är mitt förslag att breddningen av Väg 941 mellan Fröseke och Grönskåra (Uppvidinge kommun) verkställs. Enhälliga beslut i regionfullmäktige finns. Och nu finns pengar att tidigarelägga insatser för landsbygdens överlevnad och utveckling enligt ministern. Perfekt.

Enligt Skolvärlden har de största svenska friskolebolagen gjort vinst de senaste fem åren på över fem miljarder. För så mycket pengar går det att anställa 8 000 lärare i ett år, säger Janna Lundberg, forskare i utbildningsvetenskap i Dagens ETC 13/10. Det talar för sig självt.

Carin Högstedt

Växjö 20201013

www.carhog14.se

www.maqt.se

@hgstedt.se

Carin.hogstedt@vaxjo.se