30. sep, 2020

Tolvårsdag, Kvinnor emellan, LOV, minutstyrning, nytt trähus, rabatt på bussen, företagsklimat

Höstdimman är tät över sjön. Kl är 7.15 onsdag morgon 30/9, sista dagen i denna fina månad med en hel del sol. Har vi nytta av under den kommande vintern. Tror det kan bli utefest i eftermiddag, när vi anhöriga i riskgrupp ska uppvakta på dottersonens tolvårsdag.

Ikväll besöka ”Kvinnor emellan” på mötesplatsen Panncentralen. Den heter så för att lokalen har varit just panncentral. ”Kvinnor emellan” har ett långt förflutet, varje onsdagskväll, program och samtal mellan kvinnor från bostäderna runt omkring. Vid årsskiftet läggs verksamheten ner. Ska bli intressant att höra personalens och kvällens gästers kommentarer till detta. Vi är två från (V) som gör detta besök. Handlar det om pengar? Verksamheten? Vad kommer istället?

Heldag i måndags med regiongruppen om budgeten för Region Kronoberg. Bra info om läget av tjänsteperson. Vi ska ses på fredag igen för att fortsätta med V-budgeten. Tycker vi kom en bra bit på väg till en hel del förändringar och förbättringar vi vill ha med och prioritera. Det handlar om hälso- och sjukvård förstås men inte enbart. Kollektivtrafik, regional utveckling, besöksnäring, kultur, personal… Kommer Region Kronoberg (som sista region i landet) att införa ett rabattsystem för att stimulera pensionärers bussåkande och minska ensamhet t ex??? Göteborg började för många år sedan, Kalmar län är vår V- modell – 100 kr/månad, åk vart du vill inom länet under lågtrafiktid. Ingen kommun eller region har ångrat sig såvitt jag vet! Kalmar – succé!

LOV, lagen om valfrihetssystem, finns idag i 160 kommuner i Sverige. De flesta har LOV inom hemtjänsten, ett fåtal, ca 20, inom särskilda boenden. Ulrika Lindahl noterar i Dagens ETC (ledare 29/9) att färre kommuner beslutar att använda LOV och att en del backar ur systemet. I Norrköpings kommun har facket fått kommunen att lova ta bort minutstyrningen. ”En seger för både personal och de som använder hemtjänsten”. Under corona har det blivit ännu tydligare att tidmätningen i hemtjänsten inte befordrar någon eller något. Redan tajta scheman har inte räckt till för extra hygienrutiner. Kommunals ordförande menar att minutstyrningen ska bort och de anställda planera dagen efter omsorgstagarnas behov. Tyvärr är inte nuvarande styrning av kommunen det minsta intresserad av att vara innovativa och kraftsamla kring omsorg och dess personal. Det är nej till alla försök, ofta med hänvisning att i Växjö kommun är allting infört och fungerar bra.

Samtidigt har Region Kronoberg granskat sig själv. 60 av de totalt 109 covidsjuka som dött i länet har 60 avlidit utanför sjukvården, flertalet på äldreboenden. Bara 14 av de 60 träffade en läkare vid bedömning av vilken vård som hen skulle ha. Det är inte rutin utan ett avsteg från rutinerna. Det tros bero på avsaknad av skyddsutrustning och rädsla för smittspridning. Allt enligt artikel i Smp av Bo Ströberg, som i sin tur läst rapporten och ett pressmeddelande från Region Kronoberg.

Idag är det första spadtaget för ETC Byggs hyreshus i Växjö. Troligen redan i höst ska intresserade kunna flytta in i ”ett hus som doftar skog”, helt i trä förutom själva grunden. ”Alla boende får en enorm balkong som man kan bo, odla och träffas på. -Ja, det låter mycket attraktivt, klimatmässigt och socialt intressant. Hoppas det håller hela vägen och blir ekonomiskt överkomligt för vanliga löntagare.

Nu har solen besegrat dimman. Det blir en fin dag. Ska svara på brev. Ibland är det tätt med frågor och ärenden från medborgarna. Senaste veckan från student som ska hålla tal (uppgift inom retorik) och har valt sjukhusbygget som ämne. Vidare en anställd på ett särskilt boende för äldre om ekonomiska frågor, statsbidrag m m. Så en fråga om gatubelysning i Kalvsvik.  Som exempel.

Avdelning framgångar: Både kommunen och regionen positiva till det vi gett arbetsnamnet Sandsbro terminal, en utveckling av kollektivtrafiken, som en engagerad medborgare kommit på och jag skrivit till båda organisationerna om. Roligt!

För det andra – om inget oförutsett sker på regionfullmäktige – så kommer vår motion om universitetssjukhus att besvaras positivt och med ett första steg till målet. Tredje gången gillt. Äntligen förstådd. Det är väl 10 år sedan första försöket.

Årets kommunranking av företagsklimat har presenterats. Växjö kommun är nere på plats 78, minus 22 platser sedan förra mätningen. Säga vad man vill om rankingar men den här mätningen har funnits länge, är väl etablerad och seriös. Kommunen har tidigare legat bland de 10 bästa om jag inte tar fel. Vad har hänt?  Ämne för en interpellation? Ja.

Carin Högstedt

20200930

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se