9. sep, 2020

Rödhake, vindruvor, oliver, trängsel o pandemier, äldreomsorg under lupp

Den ständigt hungriga flocken småfåglar med pilfinkar, talgoxar, nötväckor, blåmesar utökades igår med en liten rödhake. Kanske tillfälligt. Skördemånad. Aldrig haft så fin persilja förr. Vindruvor håller på att bli mogna. Inte alls så många som förra året. Tack och lov. De är väldigt sura att äta, men några klasar går ner. Ingen gäst har ännu uppskattat dem. Olivträdet har gott om oliver i vardande. Blir kanske inte mycket i detta klimat, utan växthus. Tyvärr inte ett enda fikon på det träd som vuxit bra från att kommit hit som liten planta. Behöver en ledig dag för att röja ute och ta hand om, förbereda för vinter eller åtminstone kall höst.

”Ett av åtta dödsfall i Europa kan relateras till föroreningar”. Stina Berglind har skrivit om detta i Dagens ETC 9/9. 630 000 dödsfall i 27 europeiska länder 2012 har utretts. Luftföroreningar, buller, brist på grönområden. Och fattiga är värst utsatta. Förstås. Källor är WHO och Europeiska Miljöbyrån, EEA. Jag har läst mycket om sådant här i pandemins spår. Inget nytt egentligen. Vi vet men det har blivit så tydligt. Med ett ord: Trängsel, hårdhänt urbanisering utan hänsyn till människors behov av frisk luft, friskt vatten och grönområden. Där frodas sjukdomar. Därför – om än i en mindre skala internationellt sett – så ställer jag mig allt oftare frågan varför där det redan bor mycket folk, där ska fler hus byggas, fria ytor tas i bruk. Tänker på t ex Araby, det s k utsatta området i kommunen. Kan det bero på att motståndet mot dessa kommande höghus inte finns här av redan boende? I andra stadsdelar ifrågasätts på ett annat vis, precis som det ska vara i en demokrati. Det ska verkligen inte vara självklart att ta bort parker, naturområden och lekplatser för redan boende. Kvalité innefattar inte bara bostad utan även utemiljön och tillgängligheten till både ock.

Idag är det inte bara partiledardebatt (har på radion i bakgrunden) utan omsorgsnämndens arbetsutskott har sammanträde, digitalt. Tre skrivelser från (V) ska behandlas. Den första (skriven i februari) handlar om att vi i omsorgsnämnden ska ha bättre underlag när vi tar beslut om att förlänga avtal eller ej med privata utförare. Jag vill ha på bordet det underlag som faktiskt finns, då oanmälda/anmälda inspektioner har gjorts i dessa verksamheter. Svaret är nej, det är bra som det är idag. Enskilda ledamöter kan begära ut material. Jag tycker det är bra om alla i nämnden har samma underlag.

 Den andra skrivelsen handlar om anställningsvillkoren för omsorgspersonalen. Pandemin har uppenbarat att fasta anställningar och heltider är bra för kontinuiteten och arbetsmiljön. Så utred hur anställningsformerna ska se ut för att uppnå ökad anställningstrygghet och därmed tryggare och säkrare omsorg. Svaret är ett jaså om att nämnden ska fortsätta att ”bemanna rätt”.

Så till den tredje skrivelsen, som vill ”tillsätta en parlamentarisk kommission för att ta fram mål för en långsiktig hållbar äldreomsorg”. Den tar upp allt det vi lärt oss hittills i Sverige av pandemins härjningar. Samtala om – parlamentarisk betyder att alla partier är representerade – utreda, – gärna med hjälp av utomstående forskare och komma fram med förslag och behov av finansiering. Svaret är nej och motiven är bl a att i Växjö kommun är 9 av 10 tillsvidareanställda utbildade, beredskapslager finns etc. Lite elakt tänker jag att det låter så bra så de styrande kanske inte ens anser sig behöva de nya statsbidragen!? Men det är inte den bild som ges av medborgare i kommunen som skriver insändare/artiklar i Smålandsposten! Så mycket frustration som olika anhöriga/medborgare har beskrivit. Senast igår, då anhörig och debattör, Christina Rosén, skrivit om hur det kan vara, hur SVÅRT det kan vara, att ta sin mamma från äldreboendet till ögonkliniken på lasarettet.  

Ska sägas att S har två motioner på dagordningen, som arbetsutskottet ska yttra sig om. Sammanfaller delvis med V.s. En handlar om att minimera delade turer. Den får också ett jasåsvar och i underlaget sägs att ”temperaturmätaren” visar att personalen ”visar en relativ nöjdhet” med 4,5 på frågan ”jag har en bra balans mellan arbete, familj och fritid”. Ja, vad skulle jag svara på ett sådant påstående? Vem vill i svarandestund erkänna ens för sig själv att tillvaron är kaos? Och hur många har sagt sig inte vara nöjda med delade turer och villkoren i omsorgen? Återigen. Nämnden behöver gå på djupet med framtidens äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar.

Även representanter för MP, KD, SD har lämnat in skrivelser som får svar. Alla är tydligen inte lika nöjda med nuvarande tillstånd. Om två veckor är det nämnden som sammanträder. Då återkommer jag med rapport. Som ersättare i utskottet kan jag idag inte agera fullt ut med att yrka.

Nu har jag skrivit mycket i en rasande fart och inte uppfattat mycket från partiledardebatten.

Ska bara tillägga att jag igår träffade två personer från Sandsbro, som går i pension från arbeten och yrken inom omsorg och vård. De har skapat en förening, Vision-gemenskap, som kan komma att verka för att minska ofrivillig ensamhet bland äldre. Allt är i sin linda. Vi satt ute på kafé Toftastrand i 1,5 timme i sol. Trevligt och de har så mycket kompetens så jag har inte mycket att bidra med mer än kontakter och nätverk. Som sagt: Trevligt.  De kommer att lyckas - inom detta angelägna område ofrivillig ensamhet eller liknande.

Carin Högstedt

20200909

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se