27. aug, 2020

Vinster i välfärden tar sig nya uttryck, naturens rättigheter

Var på vippen att ta en simtur i sjön, men det blev inte av. Varm och skön dag i alla fall. Gått mina 8 000 steg med en runda i samhället och skogen. Svettigt i bostadsområdena, sval skugga i skogen. Tänker på min bortgångna svägerska. Hon gick mycket i skogen runt hemmet i Östergötland.

Fick meddelande i skogen om en nyhet; Humanas VD i Växjö har skrivit till presidiet i omsorgsnämnden och vill att kommunen lägger ner särskilda boenden för att Humana ska kunna fylla sina platser på sitt särskilda boende. Ja, det är sant. En privat företagare ber kommunen lägga ner sina omsorgsplatser för att öka beläggningen och vinsten i sitt egna privata företag. Magstarkt! Återigen: LOV-systemet är helgalet. Lägg ner det! Ta tillbaka makten över samhällsplaneringen i kommunen. Det finns ett skäl till att bara 22 av 290 kommuner använder LOV för särskilda boenden; de är klokare än de 22. ”Lagen om valfrihet”, vilken ironi. Om det inte vore så tragiskt, skulle en kunna skratta. Till saken hör att kommunala platser har stängts, lagts ner, trots protester. Senast förra veckan. Men vinstdriften har inte fått nog uppenbarligen.

Bibliotekets vänner har haft möte i veckan. Hade bjudit in representanter för en tämligen ny förening i Kronoberg, ”ORD i Kronoberg”. De organiserar författare i regionen. Vi diskuterar eventuellt samarbete och en föreläsningskväll då de intar scenen med olika författare, som bjuder på sitt författarskap. Mycket troligt att det blir till våren 2021. Höstens program är spikat. Hörde på Ekot att det kan bli ändring i publikantal från max 50 till max 500. Det skulle onekligen underlätta. Vår första föreläsarkväll är 14 september. Då gäller max 50.  Marit Kapla, som skrivit boken om byn Osebol, kommer. Högtid för mig, som är väldigt impad och förtjust i boken.  Tycker den är mästerlig.

Greider igen… Hans ledare (sommartal) 26/8 i Dagens ETC – suveränt bra. Han skriver ju ur sitt perspektiv som ”socialdemokrat med nöd och näppe”, men njutbart för vem som. Om samarbetspartierna till höger: ”De kräver enorma skattesänkningar och de vägrar stelbent att diskutera det faktum att exempelvis skolan så till den grad blivit en marknadsplats, att det som sker där nu klassificeras som affärshemligheter”. Precis. Affärshemligheter är ordet. Självkritiskt säger han att ”vi har varit fega. Och folk, våra väljare har sett denna feghet och efter hand har alltfler troppat av och gått in i likgiltigheten eller till slut hemfallit åt högerpopulism”. Detta om behovet att låna pengar till investeringar istället för att betala av på en historiskt liten statsskuld.

Naturens rätt – jag har skrivit om det tidigare – det intressanta i att ge naturen juridisk rätt. Det tillämpas i en del länder. En regnskog, ett berg, en flod ges juridisk status, som en person, med rätt till ombud för att försvara sig mot krafter som vill förstöra med avfall, avverkning, utsläpp, buller och annat. Väldigt intressant och känns helt rätt. Rebecka le Moine (MP), riksdagsledamot och naturvårdsbiolog, skriver om naturens rätt i Dagens ETC 26/8. Hon tar vattenskotrarna som exempel på hur naturrätten får vika ner sig för något som bullrar (milt uttryckt), släpper ut koldioxid, stör fågellivet… Vem försvarar naturen i frågan om vattenskotrar? Nej, bara de körs med förnuft så köper de flesta att de förökar sig. Vi utgår inte från naturen, vi – folk i allmänhet – beter oss som herrar över naturen. Det är inte långsiktigt hållbart. Vattenskotrarna är bara ett exempel som le Moine använder pedagogiskt. En motion om ”Naturens rättigheter” är inlämnad till riksdagen, om grundlagsändring för Rights of Nature i Sverige också. Bifall till den!

Vänsterpartiet i kommunen håller sig med en rad olika arbetsgrupper. Den här veckan har således grupperna för barnrätt, simhall och strategi haft digitala möten och ja, jag är med i alla de tre. Rätt korta och kärnfulla träffar som passar bra för digitala möten.

Stilla kväll. Läser den högintressanta Ålevangeliet av Patrik Svensson. Kan bara rekommendera.

Carin Högstedt

Växjö 20200827

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se