21. aug, 2020

Rika undgår skatt-fattigpensionärer betalar, på Hagalund får boende betala för LOVsystemet

Så har det hänt. Efter lite hädiskt gnäll över värmen och torkan, så kommer en kylig vind över sjön. Mörkret kommer snabbt och kompakt på kvällarna. Åska och regn på väg enligt P1.

I DN idag (21/8) får besöksförbudet på äldreboenden hård kritik av professor Ingmar Skoog på Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet. Han kallar det ”ett hån och ett övergrepp”. Han menar att äldres rättigheter och friheter inskränks. Människor betalar rejält i hyra och kan inte använda de futtiga kvadratmetrarna efter eget huvud. Människor omyndigförklaras. Jag håller med; visst är det ett övergrepp på frihet och självbestämmande. Samtidigt är det inte infört av ondo, tvärtom. Alla partier stod bakom när besöksförbudet infördes. Samtidigt säger SKR (Sveriges kommuner och regioner) att det är en oroväckande ökning av psykiska besvär. Skoog tror att besöksförbudet är mycket farligare än covid 19. Monica Berglund, chef för boenden i Göteborg, har vädjat om förändring till minister Hallengren (S). ”Jag tror på ett liv före döden”, lär Berglund ha sagt till DN. Jag tror det måste bli förändring. Förbudet gäller september ut. Sedan är det slut på träffar utomhus rent vädermässigt. Det är det som gjort karantänen och besöksförbud uthärdliga de gångna månaderna, att vi kunnat ses utomhus.

Gott om möten denna vecka. Omsorgsnämnden det längsta. Det blev beslut att stänga platser på särskilda boendet Hagalund och flytta på 10 hyresgäster. Syftet är helt krasst att spara pengar genom stängning av ett plan i huset. Dessa sköra människor får alltså betala för kommunens privatiseringspolitik, där LOV-systemet medför att planeringen sätts ur spel. Till viss del har tomplatser på Hagalund med coronan att göra, men det är ju av tillfällig karaktär. Behoven av platser kommer att öka säger statistiken. Bakom stängningen står M+C+L+KD+MP+SD med nio röster och mot att stänga sex röster S+V.

I övrigt väldigt mycket information om ekonomi, corona, sommaren, Linné Hemvård var på besök. De har 100 omsorgstagare, talar 17 språk och har 40 olika nationaliteter anställda (om jag hörde rätt). Privat regi. Ansökan till Äldreomsorgslyftet om pengar för att utbilda redan anställda, timanställda och nya främst till undersköterskor. Här var alla överens med tillägget att prioritera just undersköterskeutbildning.

Så blev det en hel del formalia. Tre skrivelser till nämnden från det moderatledda styret, som alla var rörande överens om vad gäller innehållet. Men sättet! Det normala är att skrivelser och alla andra ärenden först kommer till arbetsutskottet för beredning. Sedan till nämnden. Här dök tre skrivelser upp någon dag före nämndsmötet – utan att ha passerat arbetsutskottet. Oppositionen, inte ens andre vice ordförande, har inte hört talas om, sett eller vet något om vad som menas. Hanteringen är inte enligt kommunallagen, praxis eller demokratiskt tänkande. De två första skrivelserna lät vi passera med ett konstaterande, att det finns ett arbetsutskott. Den tredje föreslog att ordförande skulle prata med bolagen om behovet av trygghetsbostäder. Nu blev det bara för mycket. Dagen innan hade kommunstyrelsen valt en parlamentarisk kommitté för att utreda och om möjligt komma överens om en äldrebostadsgaranti. Redan överkörd? Dessutom har ju en ordförande uppdraget att ha dialog med bolagen om bostäder varje dag. Behöver inte skriva till sig själv om det, enligt min mening.  Nu började vissa förstå att de gjort en tabbe minst sagt och efter ajournering så drogs skrivelsen bort från dagordningen. Jag tror att vi inte kommer att få en sådan undermålig ärendehantering vidare. Hoppas jag har rätt. Det blir bättre klimat i nämnden om vi kan diskutera på lika villkor och med samma underlag.

I Dagens ETC 18/8 finns en presentation av Jämlikhetskommissionens rapport, ”Sverige är ett skatteparadis – om du är rik”. Till exempel föreslås att återinföra arvs- och förmögenhetsskatt och att nuvarande möjligheter att runda skatterna i Sverige begränsas. Artikeln redovisar skatten på egendom i OECD-länderna 2017. Sverige ligger besvärande under snittet OECD, EU och långt efter många länder. Riktigt skämmigt med utgångpunkt stort antal fattigpensionärer. Eller underbemannad och underfinansierad äldreomsorg.

Trevlig helg!

Carin Högstedt

Växjö 20200821

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se