6. aug, 2020

Hiroshimadagen, pandemin o civilisationen, Greider, Hagalund, LOV o flytt

Sommaren är tillbaka. 27 grader i luften (kl 17.00 torsdag) och sådär 19-20 i sjön. Tre simturer idag. Lite kvällsbris nu. Båtar på sjön.

75 år sedan Hiroshima. Tyvärr inget arrangemang som brukligt i Växjö, inte som jag vet om i alla fall. Corona förstås. Förra året fullt på Café Fontaine. IKFF (Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet) brukar ordna intressant föreläsning, musik och poesi. En halv miljon människor skadades/dog av atombombningen över Hiroshima och Nagasaki. 60 – 70 000 dog direkt.

Och Sverige, med feministisk utrikespolitik?,  har inte undertecknat FNs konvention om förbud mot kärnvapen. Tre representanter för Kvinnofronten skriver i Dagens ETC (6/8) om just detta ”svek mot folk i Sverige”, där 78 % av folket vill se att regeringen agerar för ett förbud.

Omsorgsnämndens arbetsutskott igår var rent tekniskt en mindre katastrof. Dåligt ljud, mycket av det som sades föll bort. Så kan vi ju inte ha det. Av alla sorts digitala system som jag har haft möten i så är kommunens, ”Teams”, nog det sämsta. Men inget har varit fullkomligt. Nåväl.

Vi fick rapporter om Corona, om vården under sommaren, om ekonomin. Personalmässigt har det ordnat sig under sommaren, men LSS-boendena och hemvården har haft problem med personalbrist.  S+V hade gruppmöte innan själva mötet. Vi var helt överens om att inte stänga ner platser på särskilda boendet Hagalund. Hyresgäster ska inte flyttas för att politiken gått in i LOV-systemet och inte har kontroll över planering efter behov. Att vissa tackat nej till plats under coronan och att det var intagningsstopp på grund av smittspridning är ju övergående. På mötet blev beslutet precis som förväntat. De styrande, M+C+L+KD+MP, stänger hela plan 3 på Hagalund och 10 hyresgäster flyttas. S+V mot. Slutligt beslut i nämnden 19/8.

Så skönt att hitta ledarskribenter som uttalar det en själv tänker och tycker. Göran Greider i Dagens ETC 5/8 om ”Sex saker som retar, stör och irriterar mig i coronadebatten”. Han skriver t ex att han ständigt förvånas över att pandemin inte tas som intäkt för att kritisera en förfelad civilisation som skövlar natur och driver ut virus ur sina ekosystem och gör dem farliga för människan. Han skriver att arbetarrörelserna i världen och Sverige inte lyckats peka på konsekvenserna för det doktrinärt marknadsliberala tänkandet, att pandemin borde innebära en revansch för samhällsplaneringen som grundläggande tankefigur i politiken. Så gott som all medicintillverkning är idag profitdriven. Han avslutar med att ”inte ens viruset självt är i sig ont. Snarare är det en budbärare som berättar om allt som inte står rätt till i denna civilisation”. Kan absolut inte säga det bättre själv.

 Carin Högstedt

Växjö 20200806

@hgstedt

www.carhog14.se

www.maqt.se

carin.hogstedt@vaxjo.se